Tạo môi trường thuận lợi để xây dựng văn hoá, con người thanh niên trong thời đại mới
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

XÂY DỰNG LỚP THANH NIÊN CÓ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG

Báo cáo sơ kết nêu rõ: Ngay sau khi Nghị quyết 33 được ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Chương trình hành động đã xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 33 với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp căn bản.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc, chủ động tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ đoàn, đoàn viên; tổ chức tuyên truyền Nghị quyết cho thanh niên với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, sinh hoạt chi đoàn, thi sân khấu hóa... Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt chính trị và 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ban hành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ các chương trình, đề án thiết thực với lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tích cực tham mưu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cùng cấp ký kết chương trình phối hợp, tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho thanh niên và công tác thanh niên; thường xuyên làm việc với tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi; tập trung giải quyết các vấn đề của thanh thiếu nhi trong học tập, việc làm, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện lồng ghép trong chương trình công tác toàn khóa và công tác hằng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

Để hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; Cuộc vận động được triển khai gắn với các chương trình, kế hoạch của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42, Quyết định 1501-QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2015 - 2020; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

Từ các giá trị nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”được xác định trong mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến 12 tiêu chí: (1) Có lý tưởng cách mạng, (2) Bản lĩnh vững vàng, (3) Giàu lòng yêu nước, (4) Đạo đức trong sáng, (5) Lối sống văn hóa, (6) Tuân thủ pháp luật, (7) Tiên phong hành động, (8) Sáng tạo không ngừng, (9) Học tập liên tục, (10) Có sức khỏe tốt, (11) Kỹ năng phù hợp, (12) Khát vọng vươn lên. 

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ đoàn tập trung giáo dục bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và XI, với nhiều nhóm giải pháp thiết thực như: thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên…, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng. 

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Các cấp bộ đoàn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến và có nhiều hoạt động tích cực nhằm tôn vinh và nhân rộng các tấm gương điển hình thanh niên tiên tiến.Thông qua việc tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đã tuyên dương 1.445 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc, 23.507 điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh; hàng chục nghìn gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo vượt khó, làm giàu chính đáng, hiến đất làm đường, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc…

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia với các chương trình tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động trẻ”,...

 
 

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được qua 5 năm qua triển khai, thực hiện Nghị quyết 33, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn một số mặt hạn chế, tồn tại như: Việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh thiếu niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời; hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã dành nhiều thời lượng, số lượng phản ánh, tuyên truyền những thông tin tính cực, giới thiệu gương người tốt, việc tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; việc cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại một số địa phương chưa được quan tâm; hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua chưa rõ nét, thiếu tính thường xuyên; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn; đời sống văn hoá tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ...

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN

Ghi nhận những góp ý của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, đồng chí Lê Quốc Phong nêu rõ: Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”; xây dựng phong cách người cán bộ đoàn gương mẫu, chuẩn mực; các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ đoàn, chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở; xây dựng và triển khai Kế hoạch của Đoàn tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá trên báo chí, mạng xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Triển khai nghị quyết số 33, từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, cần đánh giá toàn diện, góp phần xây dựng một nền văn hóa nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để hướng con người tới chân - thiện - mỹ, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Các cấp cán bộ Đoàn cần nhận thức rõ vai trò của hoạt động của Đoàn, Đội, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên là giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin, hình thành nên con người có lý tưởng, đạo đức cho thế hệ thanh, thiếu niên; hình thành nhân cách người thanh niên chuẩn mực, vì cộng đồng qua các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Việc triển khai nghị quyết cần được cụ thể hoá thành những chương trình hành động, quy mô phù hợp với các cấp độ của Đoàn, Đội, Hội, tới từng đối tượng thanh, thiếu niên, huy động được lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động đoàn thể, vì cộng đồng, gắn liền với tác phong của người thanh niên trong thời đại mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh những điển hình thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn giỏi. Từ đó, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh giúp rèn luyện bản lĩnh của thanh niên để họ có cơ hội cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn xây dựng văn hoá, xây dựng con người thanh, thiếu niên có nhân cách tốt, tránh xa những cái xấu, lệch chuẩn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các hoạt động của thanh niên; tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên theo Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội vừa là người cán bộ gương mẫu, vừa phải là thủ lĩnh của thanh niên./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất