Trung tâm BDCT cấp huyện góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống
(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tham dự Tọa đàm có đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh  đồng chủ trì Tọa đàm.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Quyết định 185 trên địa bàn Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh và nêu rõ vai trò quan trọng của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCT) trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp, tạo nguồn nhân lực cho các địa phương, đơn vị; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn ở Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh cũng nêu lên những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động của các TTBDCT cấp huyện; đồng thời mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW nhằm đánh giá kết quả, hạn chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, tổ chức hội thi, hội thảo chuyên đề... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và giảng viên kiêm chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Trung ương và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xem xét để công tác đào tạo, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại TTBDCT cấp huyện hợp lý hơn; nên thực hiện việc nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện, không sáp nhập TTBDCT với ban tuyên giáo cấp huyện

Theo đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), qua 10 năm thực hiện Quyết định 185, về cơ bản, các TTBDCT cấp huyện đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ; quan tâm, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; có sự đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất được tăng cường... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Bình quân mỗi năm, các trung tâm trong cả nước mở được 74.156 lớp với hơn 3 triệu học viên tham gia.

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có lúc chưa tương xứng với vị trí, chức năng của trung tâm và yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều trung tâm còn thiếu biên chế, nhất là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy, học và nghiên cứu khoa học...

Trao đổi tại Tọa đàm, các đại biểu đã phân tích những hạn chế trong quá trình thực hiện Quyết định 185; chia sẻ kinh nghiệm quý, cách làm hay, đặc biệt là thảo luận những vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của TTBDCT cấp huyện.

Đại biểu cũng kiến nghị cần tổ chức biên soạn, bổ sung, cập nhật kiến thức, hoàn thiện giáo trình đảm bảo tính thời sự; thống nhất chỉ một cơ quan chủ quan phụ trách TTBDCT là cấp ủy; Trung ương cần sớm ban hành mô hình trung tâm chuẩn; thống nhất trong mẫu giấy chứng nhận; thống nhất việc cấp kinh phí hoạt động cho các trung tâm.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định vai trò quan trọng của các TTBDCT cấp huyện trong công tác giáo dục chính trị ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác lý luận chính trị, trong đó chú trọng bồi dưỡng năng lực, quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ ở TTBDCT cấp huyện.

Thông qua Tọa đàm, Vụ Lý luận chính trị sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đại biểu để báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình Ban Bí thư./.

Hà Tĩnh hiện có 13 TTBDCT huyện, thị, thành phố, trong đó 12/13 đơn vị đã xây dựng và thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc TTBDCT. 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức mở được 11 loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với tổng số 6.123 lớp với hơn 817.825 lượt học viên; phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức 39 lớp tập huấn, bồi dưỡng với gần 5.000 học viên tham gia.

Thu Hà

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất