An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn manh, Hội thảo góp phần tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với nhân loại tiến bộ; khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của toàn Đảng và toàn dân tộc ta; tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; Khẳng định tình cảm kính yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ và quê hương An Giang phát triển vững mạnh, toàn diện.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng Nhân dân trên địa bàn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý thức trách nhiệm và tính tự giác ngày càng cao. Quán triệt phương châm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, với quan điểm không phô trương, hình thức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng thực hiện của đông đảo Nhân dân; góp phần lớn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí tin tưởng rằng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và Nhân dân An Giang sẽ góp phần quan trọng xây dựng nguồn lực con người, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Hội thảo chọn ra 10 tham luận/144 tham luận trình bày tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung, phân tích, luận giải sâu sắc ở từng nội dung, vấn đề theo chủ đề Hội thảo đặt ra.

PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Học viện Chính trị  khu vực II)
            Phát biểu thảo luận

PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Học viện Chính trị khu vực II) Phát biểu thảo luận

Nội dung tham luận và thảo luận rất đa dạng, đề cập nhiều phương diện, góc độ khác nhau của chủ đề Hội thảo đặt ra bao gồm: Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định, khắc họa và tôn vinh tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán các luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến nội dung và giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và nhân dân ở An Giang; khái quát kết quả học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở An Giang trong những năm tới.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thảo Khoa học cấp tỉnh năm 2020 với chủ đề “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thành công tốt đẹp. Hội thảo là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và Nhân dân An Giang với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Hân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất