An Giang: Truyền thông về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Đây cũng là dịp  giúp cho hệ thống chính trị và các lực lượng GD&ĐT, nhất là của đội ngũ quản lý, cốt cán của ngành nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về Chương trình GDPT mới 2018, từ đó lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng trong tỉnh.  Chương trình GDPT mới  sẽ được triển khai vào năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 và các năm học sau theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018 của Bộ GD&ĐT.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT; Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo ban tuyên giáo; các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục đào tạo; giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp cấp huyện. TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.