Bắc Giang: Tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng công tác khoa giáo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 25/7, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong các kết quả trên lĩnh vực công tác khoa giáo của tỉnh 6 tháng đầu năm, nổi bật là: Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan trong Khối đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực khoa giáo.

Tích cực, chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; chương trình, kế hoạch, các văn bản của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo như: tham mưu Tỉnh ủy Ban hành Quyết định Số 623-QĐ/TU ngày 6/5/2019 về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khối Khoa giáo tỉnh; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao"; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; việc triển khai, kiểm tra, khảo sát, đánh giá, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối trong việc trao đổi, cập nhật thông tin, báo cáo, việc phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm theo phản ánh của dư luận xã hội có lúc, có việc còn chưa kịp thời...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và làm rõ những kết quả cũng như những bất cập, hạn chế; những điểm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện tại đơn vị mình thời gian qua.    

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ngành, cơ quan trong khối khoa giáo của tỉnh cần tăng cường phối hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khoa giáo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc, nảy sinh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo để tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cũng như giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan trong Khối cần chủ động, tích cực trong việc đánh giá các chỉ tiêu của ngành đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới để tham gia vào Văn kiện của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo sát thực, có tính khả thi cao.../.

Hoàng Chung

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất