Bình Phước: Công tác tuyên giáo đổi mới - trách nhiệm - hiệu quả
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước nhận cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, năm 2019, ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào với cuộc sống. Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội đạt được nhiều kết quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Toàn ngành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia sâu vào công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2045 và chương trình, kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức điều tra dư luận xã hội về tình tình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm căn cứ để tham mưu Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2020, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành và hệ thống chính trị. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đề án của Tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên mạng xã hội. Tham mưu cho cấp ủy theo dõi, triển khai thực hiện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025. Chủ động dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh yêu cầu, ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, phải tham gia sâu nhất vào kết quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân; quá trình cung cấp thông tin phải chủ động, kịp thời, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức hội nghị, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, linh hoạt, hiệu quả”. 

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm tính kế thừa, phát huy kinh nghiệm, kết quả của cán bộ đi trước để tránh sự bỡ ngỡ ban đầu. 

Bám sát nghị quyết đại hội cấp mình để xây dựng, triển chương trình công tác năm 2020 phù hợp, khả thi, có thứ tự ưu tiên đối với các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án của Tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên mạng xã hội; làm tốt công tác quản trị hình ảnh, quản trị phát ngôn. 
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước vinh dự được nhận cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ.

Lâm Hùng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất