Cà Mau: Tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Việt Phong.

Công tác thông tin, tuyên truyền Luật An ninh mạng được tỉnh chú trọng bằng hình thức trực quan, trên phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép các cuộc hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp dân tại cơ sở… nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. 


Các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục để giúp người dân có nhận thức đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội cũng như những vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cơ quan chức năng đã minh chứng cho người dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị nhằm phá hoại, lôi kéo, kích động quần chúng, gây mất trật tự xã hội…; qua đó thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia đấu tranh, kịp thời ngăn chặn làm thất bại âm mưu chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Ông Phạm Việt Phong cho biết thêm, tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trong thời gian tới. 


Theo đó, tỉnh tập trung tuyên truyền nhấn mạnh về quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận cao của xã hội về xây dựng, hoàn thiện các dự án luật nhằm đảm bảo an ninh mạng và tạo dựng môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển tiềm năng, lợi thế của các đặc khu, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực phát triển lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. 


Thông qua tuyên truyền giáo dục để giải thích, làm rõ những vấn đề người dân còn băn khoăn, thắc mắc, những nội dung đang bị các thế lực thù địch, phản động bịa đặt, xuyên tạc; tuyên truyền để nhận diện các thông tin sai trái; chỉ rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; phê phán, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật.../. 


Kim Há/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất