Can Lộc giao ban công tác khoa giáo quý III/2019
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết luận Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, thời gian qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo. Công tác phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyên truyền, vận động phụ huynh thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, nhất là các trường sau sáp nhập; tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh các trường học; tiếp tục tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các trường học.

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dựng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ, tập trung xây dựng các mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi. Giải quyết kịp thời hồ sơ đất đai tồn đọng cho các hộ trên địa bàn và các kiến nghị, phản ánh của công dân có liên quan đến đất đai. Hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, giảm thiểu các thủ tục hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến này tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,56%.

Các ngành cũng đã có sự phối hợp khá chặt chẽ, thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên, trong đó đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung của các ngành theo từng thời điểm theo nhiệm vụ từng ngành.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền một số nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp trên lĩnh vực khoa giáo chưa sâu rộng; việc tổ chức phối kết hợp của các ngành trong khối từ huyện tới cơ sở có lúc chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả. Việc phát triển mô hình, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chậm được nhân rộng và ứng dụng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về tài nguyên và môi trường cho nhân dân chưa thường xuyên; vệ sinh môi trường tại một số địa phương còn hạn chế. Hoạt động xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp y tế, nhất là y tế cơ sở chưa thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả theo lĩnh vực chuyên môn của ngành. Thực hiện tốt phương châm công tác khoa giáo phải thực sự hướng về cơ sở, cùng với các địa phương thực hiện vững chắc các tiêu chí thuộc các ngành trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Có kế hoạch tuyên truyền cụ thể các hoạt động; hướng dẫn, tuyên truyền người dân phòng chống các loại dịch bệnh. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia./.

Võ Quang Đạt
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất