Cao Bằng: Giao ban báo chí thường kỳ tháng 10/2018

Tháng 10/2018, các cơ quan báo chí đã bám sát đúng định hướng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và quản lý nhà nước về báo chí, cập nhật tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước, quốc tế cho bạn đọc, bạn nghe đài, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Bộ, ban, ngành Trung ương làm việc tại tỉnh. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2018; thông tin, tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tuyên truyền kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2018. Đặc biệt, các cơ quan báo chí của tỉnh đưa tin, bài tuyên truyền sâu, rộng về Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc lần thứ II năm 2018 gắn với quảng bá du lịch Cao Bằng. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác vận động quần chúng trong bảo vệ biên giới.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền báo chí trong tháng đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh Cao Bằng.

Tháng 11/2018, các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tại các địa phương, cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tuyên truyền đậm nét Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc. Kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền các xã về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2018, cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các tiêu chí. Tuyên truyền đậm nét ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là không khí ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc ít người. Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Lý Hoa

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất