Chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Đảng
Đồng chí Sơn Minh Thắng: Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cũng cần tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn thành tốt, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ, ngành trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 6 tổ chức đảng trực thuộc; các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 589 tổ chức đảng và 2.771 đảng viên. Đây là con số thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định, có hiệu quả. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được quan tâm và tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận: Công tác kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch; việc đôn đốc kiểm tra, giám sát các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa được thường xuyên, có việc còn chậm nên có nơi chưa xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở các đảng bột trực thuộc; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn chậm, nên trong quá trình thực hiện, một số ủy ban kiểm tra cấp dưới còn lung túng, có trường hợp còn vi phạm nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền về thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Các tham luận tại Hội nghị cũng thống nhất, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn còn tồn tại, tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 162 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối phải thiết thực góp phần siết lại kỷ cương, nhất là sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; chỉ đạo ủy ban kiểm tra chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp, nhất là người đứng đầu. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các cấp ủy chủ động nắm tình hình và đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết, xử lý đơn tố cáo, nắm tình hình để giải quyết theo quy định. Từ nay tới cuối năm, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát chuyên đề của cấp ủy, chi bộ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng lưu ý các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, cần tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất