Đăk Nông: Chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN; PHÁT HUY NGUYÊN TẮC "MỘT ĐẦU MỐI" TRONG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO CHÍ

Việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cung cấp thông tin định kỳ cho báo cáo viên, cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến đến tận 8 điểm cầu cấp huyện, thành phố.

Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị khai thác tối đa các kênh tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, các trang, nhóm mạng xã hội để tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhất là tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung một đầu mối trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. Tổ chức 6 Hội nghị giao ban báo chí. Chất lượng giao ban báo chí tiếp tục được nâng lên, nền nếp giao ban đi vào ổn định, các đơn vị được mời cung cấp thông tin và các cơ quan báo chí tham gia đầy đủ, thông tin trao đổi có trách nhiệm.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9-2020 điểm cầu Đăk Nông

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9-2020 điểm cầu Đăk Nông


CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu ứng tuyên truyền tích cực: vai trò đầu mối, nòng cốt trong công tác chỉ đạo, định hướng, thẩm định của Ban Tuyên giáo được phát huy.

Công tác thông tin trước, trong và ngay sau Đại hội XII trên báo chí, truyền thông được thực hiện chặt chẽ và thống nhất, tạo dấu ấn đậm nét trên các loại hình báo chí Trung ương và địa phương. Để có được kết quả đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất Tỉnh ủy cho lập Trung tâm hoạt động báo chí Đại hội XII; ký kết phối hợp tuyên truyền về Đại hội trên kênh truyền hình quốc gia VTV8 và báo điện tử Vietnamnet; tổ chức 2 cuộc họp báo, phát hành 6 thông cáo báo chí; có 90 phóng viên, nhà báo của 20 cơ quan báo chí được cấp thẻ và tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp tại Đại hội.

Chú trọng kênh tuyên truyền trên mạng xã hội; tổ chức tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; công tác trang trí khánh tiết, cổ động trực quan phục vụ Đại hội bảo đảm trang trọng, tính thẩm mỹ, đậm nét.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai  2 cuộc điều tra xã hội học phục vụ biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII: (1) về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tỉnh Đắk Nông; (2) về “kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng triển khai thẩm định, cho ý kiến góp ý dự thảo văn kiện; hướng dẫn nghi lễ, kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết đại hội 12 đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bảo đảm tính trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội.

ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 về “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); hướng dẫn việc đăng ký lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị. 

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, ý nghĩa: phát động thi đua, tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình, trồng cây nhớ ơn Bác ... Một số địa phương, đơn vị xây dựng được các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình, tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thi của Đảng bộ Công an tỉnh Đăk Nông "Kể chuyện về tấm gương điển hình, tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

 Tổ chức Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cấp tỉnh (có 27 thí sinh đến từ 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh). Phát hành cuốn Kỷ yếu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2020). Tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2015 - 2020 (đợt 2): trao 47 tác phẩm, 2 tập thể, 1 cá nhân đạt giải.

"ĐI TRƯỚC VÀ ĐỒNG HÀNH" TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19

Qua đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, vai trò “đi trước và đồng hành” của ngành Tuyên giáo với các ngành, các cấp, được khẳng định và thể hiện rõ nét: qua việc định hướng tuyên truyền từ sớm, huy động sự vào cuộc của hệ thống tuyên giáo các cấp, cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo các cấp và trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra, khảo sát xã hội học về tìm hiểu đánh giá của cộng đồng về hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tác động của tình hình dịch bệnh đến cộng đồng (qua mạng xã hội, số lượng 9.520 người tham gia trả lời).

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh năm 2020; Công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 định kỳ về Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Những dấu ấn chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở Đăk Nông tuy chưa nhiều và trải đều trên các lĩnh vực; tuy nhiên, cũng đã thể hiện rõ phương châm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên giáo được triển khai trong toàn ngành trong nhiều năm qua.

Tin tưởng rằng, năm 2021, Đăk Nông sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, với những kết quả nổi bật hơn,góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Đăk Nông lần thứ XII vào cuộc sống.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất