Điện Biên: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho Chính trị viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. (Ảnh Khánh Toàn)

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên và Quân khu II, trên cơ sở Quy chế phối hợp tuyên truyền, hai cơ quan đã tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, tuyên truyền - báo chí và biên soạn lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang và lịch sử truyền thống các địa phương. Trong nhiều năm qua, hai cơ quan đã thường xuyên phối hợp nắm tình hình, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Năm 2017, BCHQS tỉnh đã có gần 80 bài viết với 9.500 lượt chia sẻ, 131 bình luận nhằm đấu tranh chống lại trực diện các luận điệu chống phá, các thông tin xấu độc trên mạng Internet như: Đèn Cù (Trần Dĩnh), Những thiên đường mù (Dương Thu Hương), Bên thắng cuộc (Huy Đức)… được Cục Chính trị Quân khu và Tỉnh ủy đánh giá cao.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BCHQS tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chủ động ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã có 19 tin bài, phóng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, bức xúc liên quan đến đời sống chính trị, văn hóa tinh thần cho bộ đội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chú trọng tập trung định hướng báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung yếu, chống lại các "Tà đạo", tuyên truyền các phong trào hành động, thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

 
 Hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với BCHQS tỉnh  để tổ chức Hội nghị 
gặp mặt báo chí tuyên truyền năm 2018. (Ảnh Khánh Toàn)

Năm 2017 và quý I/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với BCHQS tỉnh mở 12 hội nghị; tổ chức tuyên truyền 20 buổi cho trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn, những thông tin về công tác quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, BCHQS tỉnh còn tích cực, phối hợp chặt chẽ với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình sản xuất và phát sóng được 24 chuyên mục với gần 500 phút, 593 tin bài phản ánh về quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT trên địa bàn tỉnh, nhất là chuyên đề Quốc phòng Điện Biên, Đại đoàn kết, Tọa đàm và trao đổi, Vì chủ quyền an ninh biên giới, Xây dựng Đảng và Điện Biên làm theo lời Bác...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Đại tá, Chính ủy BCHQS tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, BCHQS tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh để tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, tham gia đấu tranh phòng, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền hằng năm, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền còn góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, ngăn chặn, loại trừ các loại hình văn hóa xấu độc thẩm lậu vào đơn vị. Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền đã góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, củng cố hơn quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng được giữ vững và bền chặt.

Công tác thông tin đối ngoại đã tập trung hướng tuyên truyền vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu và BCHQS tỉnh như: Giao lưu đối ngoại quốc phòng Việt – Trung lần thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, Giao lưu hữu nghị Thanh niên Việt – Lào tại tỉnh Điện Biên và các hoạt động giao lưu ký kết gữa BCHQS tỉnh Điện Biên với BCHQS tỉnh LuôngPraBăng, Phong Sa Ly, Uđom xay của nước bạn Lào, các hoạt động về bảo về chủ quyền an ninh biên giới... Các nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, hình thức đa dạng, phong phú, công tác phối hợp thống nhất, đồng bộ và hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đặt ra.

Tại buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền năm 2018, đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn. Từ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân

Có thể thấy, công tác phối hợp tuyên truyền, giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BCHQS tỉnh, đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét và hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao cho./. 

Khánh Toàn 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất