Hà Tĩnh: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị có 700 cán bộ, giáo viên là các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư đoàn trường và giáo viên bộ môn Giáo dục công dân tại các trường THPT, trường Tiểu học, THCS, trường THCS - THPT dân tộc nội trú, phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và giáo dục thường xuyên các huyện, thị...

Trong vòng 2 ngày, các cán bộ quản lý, giáo viên được nghe các chuyên đề: Định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên và văn hóa ứng xử trong trường học.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên còn được nắm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020...

Việc triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất