Hà Tĩnh: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đặc biệt là việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi... (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, 129 năm Ngày sinh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 100 năm Ngày sinh Nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của tỉnh, của đất nước có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng dân tộc, tạo thêm động lực tinh thần trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu,theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Trong thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung trọng tâm là đề cao vai trò trách nhiệm, nêu gương; thực hành dân chủ, kỷ cương trong Đảng, trong nhân dân; gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước.Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, người đứng đầu xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân, qua đó thay đổi hành vi, việc làm của mình trong thực hiện nhiệm vụ  cuộc sống hằng ngày theo hướng thực chất, hiệu quả, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đến nay, 20/20 đảng bộ, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019, tỷ lệ tham gia học tập đạt 95% ở cấp huyện, 92,5% cấp cơ sở.

13/17 đảng bộ, 545 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức tọa đàm "Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá hiệu quả chuyên đề 2018 và thúc đẩy việc thực hiện Quy định 08-QĐi/TW, Quy định số 890-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được các địa phương, đơn vị và các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục đẩy mạnh. Sáu tháng đầu năm 2019, đã có trên 1.000 tin, bài, phóng sự phản ánh về các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc (1969- 2019) và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, ý nghĩaĐây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng ý thức, thái độ trong hoạt động công tác theo tấm gương đạo đức của Người, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương ương 8, khóa XII đến 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức 497 lớp quán triệt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ, tỷ lệ tham gia học tập đạt 94,1%; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức 105 lớp, đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lồng ghép nội dung các văn bản mới của Đảng bằng nhiều hình thức như thông qua các Hội nghị, sinh hoạt chào cờ đầu tháng, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ....

Nhìn chung, việc tổ chức học tập nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương đề ra. Tỉnh đã cử các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn trực tiếp dự và chỉ đạo tại các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp huyện và tương đương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cử đội ngũ báo cáo viên tham gia hỗ trợ một số địa phương, đơn vị trong việc quán triệt Nghị quyết, chỉ thị khi có yêu cầu. Một số đơn vị triển khai sớm và đạt chất lượng tốt như: Can Lộc, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Công an, Quân sự, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp được củng cố và kiện toàn đảm số lượng, thành phần, thống nhất, chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Toàn tỉnh có 52 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, 525 Báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 2.686 báo cáo viên cấp xã phường được cấp thẻ hoạt động.  

Đoàn công tác Trung ương đã tiến hành khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X tại Hà Tĩnh. Qua khảo sát, đánh giá, Trung ương đã ghi nhận Hà Tĩnh quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của Quyết định 221 với những cách làm đa dạng, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước đã có sự chủ động, nhịp nhàng. Nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, nhất là những tồn đọng, nổi cộm về đất đai, ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách... được cácngành liên quan phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình.

Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương được ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động thực hiện. Công tác điều tra dư luận xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nắm bắt dư luận xã hội về vấn đề môi trường, rác thải tại các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc; việc khai thác đất trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện Can Lộc; vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết thực tiễn 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” với sự tham dự của 90 đại biểu đến từ 12 tỉnh, thành trong cả nước.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ TẠO ĐƯỢC NHỮNG DẤU ẤN ĐẬM NÉT

Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019); chuỗi các hoạt động chào mừng thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II; Lễ báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ trang trọng, hiệu quả nhân Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). Chỉ đạo, tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ, nhà văn hóa Huy cận như: Khánh thành tượng đài; tổ chức đêm thơ, nhạc Cù Huy Cận; Hội thảo khoa học “Nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận - Những điều còn mãi”

Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách thu hút đầu tư; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tình hình hoạt động của Công ty Formosa Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giảm nghèo bền vững; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống thiên tai; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại; diễn biến dịch tả Lợn châu Phi và những vấn đề dư luận quan tâm.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của Đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Đồng chí
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải (giữa) chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tuyên truyền về mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2019 với 11.000 tin, bài, phóng sự. Đội ngũ phóng viên báo chí Hà Tĩnh đã tích cực tham gia phản ánh trên nhiều mặt của đời sống xã hội và đạt nhiều giải thưởng cao tại các giải báo chí do Trung ương tổ chức: 01 giải B, 01 giải C giải Báo chí quốc gia; 01 giải B giải Búa Liềm vàng cấp Trung ương; 01 giải khuyến khích giải Báo chí về công tác Đối ngoại; 02 giải A giải Báo chí quốc gia viết về nông thôn mới…Duy trì điểm báo2 lần/ngày cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng cập nhật thông tin từ báo chí và mạng xã hội để phục vụ tốt công tác quản trị, điều hành.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức có nơi còn chung chung. Hiệu quả học tập nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, nội dung chưa sát với thực tiễnviệc tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và triển khai một số kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ở một số đơn vị chưa sâu, chưa rõ nét, nhất là ở cơ sở.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 các cấp tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn thiếu giải pháp hữu hiệu. Vẫn còn hiện tượng một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, đội ngũ tham mưu trên lĩnh vực này còn thiếu, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc triển khai Nghị quyết 09 về tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới trên một số lĩnh vực chưa cao, một số cán bộ tuyên giáo cần đào tạo, bồi dưỡng nâng tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo quy định, hiện nay các ban Đảng đã thực hiện việc sáp nhập Văn phòng cấp ủy phục vụ chung. Mặc dù Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể trong công tác phối hợp, tuy nhiên hiện nay việc phối hợp theo quy chế, quy trình được hướng dẫn vẫn còn những lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả như đề án đã đề ra.

TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

6 tháng cuối năm, các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương và các kế hoạch, hướng dẫn trên các lĩnh vực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên giáo của Đảng, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyềnNghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; nội dung các kỳ họp Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ba là, tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác theo đúng kế hoạch. Theo dõi việc thực hiện Quy định 08-QĐ/TW, Quy định 890-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí - xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 35 (thay thế Ban Chỉ đạo 94). Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mớiNghị quyết 35-NQ/TW của Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, tập trung tuyên truyền toàn diện, động bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đạo của tổ quốc; trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng; công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống cháy rừng tại các địa phương... Tuyên truyền cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến  trên các lĩnh vực, địa bàn…

Sáu là, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, trọng tâm là Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 51 năm Chiến thắng Đồng Lộc; 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)...

Bảy là, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt đôn đốc việc khảo sát mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị đảm bảo kế hoạch đầu năm theo Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 61- HD/BTGTU, ngày 20/11/208 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị năm 2019. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 20 - CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lương nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 18 đồng chí vì có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 18 đồng chí vì có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tám là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên toàn tỉnh.

Chín là, chỉ đạo tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi ở cơ sở và chung kết toàn tỉnh. Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; hội nghị báo cáo viên định kỳ; Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019.

Mười là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; kiện toàn, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt là nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên xung quanh việc triển khai các chủ trương lớn, các nhiệm vụ trọng tâm và các chính sách của Trung ương và của tỉnh./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất