Hải Phòng: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn ngành Tuyên giáo
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo
Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch và công tác dư luận xã hội ngày càng kịp thời, sắc bén, chủ động

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố; tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: phối hợp với các lực lượng trong và ngòa thành phố trong việc báo xấu, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang web, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ, cán bộ lãnh đạo.Công an thành phố xử lý 5 chủ thể facebook đưa thông tin giả mạo, sai lệch gây hoang mang dư luận; trực tiếp nhắc nhở 2 trường hợp có bình luận, đăng tải thông tin chưa chính xác. Phối hợp và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải hơn 200 bài báo về Hải Phòng. Tham gia chia sẻ các bài viết, thông tin tuyên truyền nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình dịch bệnh Covid-19, các vụ việc nổi cộm trên kênh thông tin của Ban Chỉ đạo 35...

Công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố  có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tích cực phản ánh thông tin, tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức; các đợt điều tra dư luận xã hội được triển khai đảm bảo đúng tiến độ của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương. Hải Phòng đã tổ chức 5 cuộc điều tra Dư luận xã hội với gần 1.000 lượt phiếu về các vấn đề: tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm 2020; đánh giá 05 năm thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 4/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thường trực Thành uỷ  và các cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề “nổi cộm” được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Qua đó, kịp thời cung cấp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 27 báo cáo dư luận xã hội, tập trung vào cáo vấn đề như: Tình hình diễn biến, kết quả và các chủ trương, biện pháp của Chính phủ, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-2019; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố, kết quả thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân, các vấn đề xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh năm học 2020–2021; kết quả tổ chức Đại hội Đảng của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, các vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố…

Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản; văn hóa, văn nghệ được coi trọng

Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc tiếp tục thực hiện chủ đề  năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố; những kiến thức cơ bản, diễn biến tình hình và sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nghị quyết đại hội các cấp. và các phong trào Thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020).

Ban hành bản hướng dẫn, định hướng thực hiện các nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2020. Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền của các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cơ bản được duy trì, thực hiện tốt; Hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ; cung cấp nhiều thông tin và tài liệu định hướng nội dung tuyên truyền; bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp; thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động báo cáo viên. Tại các đảng bộ trực thuộc, hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả như: Thông qua hội nghị báo cáo viên thường kỳ, biên tập tài liệu đăng bản tin nội bộ, dành thời lượng thích hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đến cơ sở, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ...

Việc chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao về chất lượng và đảm bảo đúng yêu cầu. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ theo quy định; tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 hằng ngày, hằng tuần... Thực hiện công tác chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy tổng kết công tác phối hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương với những vấn đề báo chí phản ánh chưa đúng, chưa phù hợp; giúp tăng tính tương tác, chủ động cung cấp thông tin chính xác về tình hình địa phương đối với cơ quan báo chí để kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Công tác văn hóa, văn nghệ  đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, và phù hợp. Hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố đã được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế trong trạng thái “bất bình thường” và trạng thái “bình thường mới”. Qua đó, giúp đáp ứng nhu cầu văn hóa, góp phần cổ vũ tinh thần của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng có nhiều đổi mới

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng duy trì được chất lượng và tính chủ động, linh hoạt trong công tác giáo dục lý luận chính trị như: Chủ động, kịp thời trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Do phải thực hiện giãn cách xã hội và tập trung cao cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức nhiều hình thức linh hoạt nhằm tiếp tục duy trì chất lượng một số đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ. Nhiệm vụ trọng tâm được tất cả các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở tập trung cao nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp đó là tổ chức hiệu quả việc sơ kết, tổng kết thực tiễn - nhất là tổng kết thực tiễn nhiệm kỳ đã qua, làm nền tảng cho những định hướng trong nhiệm kỳ tới. Việc tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị mang tính chuyên đề cũng được tập trung cao.Kịp thời tham mưu và tổ chức nhiều hình thức linh hoạt tranh thủ ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố bảo đảm, hiệu quả theo Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng; trọng cập nhật, thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng...; duy trì chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đề xuất nội dung kiến nghị của Ban Thường vụ Thành uỷ với Hội đồng Lý luận Trung ương về những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Tổng số lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được mở tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong 10 tháng đầu năm 2020 là 161 lớp, với 23.030 lượt học viên. Các trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt vai trò phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu giúp cấp uỷ duy trì 15 lớp Trung cấp LLCT với 1.094 học viên; Một số đơn vị tổ chức được lớp trung cấp với số học viên khá cao như: Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Hải An, An Lão, Hồng Bàng….

Công tác lịch sử Đảng được chú trọng. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, năm có nhiều sự kiện kỷ niệm chẵn năm nên công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng được tập trung quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ nét. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 10/6/2019 về việc biên soạn và xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng - Tập IV (2000 - 2020); tham mưu nâng cấp, mở rộng Đề án cơ sở dữ liệu điện tử lịch sử Đảng bộ thành phố. Nhiều địa phương, đơn vị cũng hoàn thành biên soạn, phát hành các ấn phẩm lịch sử. Chất lượng thẩm định các công trình, ấn phẩm lịch sử Đảng được nâng cao. Ban Tuyên giáo Thành uỷ và nhiều ban tuyên giáo cấp ủy đã làm tốt vai trò phối hợp, cung cấp thông tin, thẩm định nội dung tuyên truyền về lịch sử truyền thống, lịch sử đảng bộ địa phương cho các cơ quan báo chí; tư vấn giúp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị có cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho một số cán bộ hoạt động cách mạng và tham gia kháng chiến giai đoạn 1930-1954; rà soát tổng thể dữ liệu lịch sử trên các lĩnh vực của toàn thành phố, tiếp tục triển khai Đề án cơ sở dữ liệu điện tử lịch sử thành phố năm 2020.

Chủ động tham mưu có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác khoa giáo

Tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết 8 nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch cầu và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, thẩm định, tham góp ý kiến vào các đề án, kế hoạch, chương trình hành động của công tác khoa giáo thành phố nói chung; đồng thời đấu tranh với những ý kiến, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng liên quan đến các chủ trương, cơ chế, chính sách của Chính phủ, thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội nói chung, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả và tổng hợp xây dựng báo cáo, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trong công tác khoa giáo, như: tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, hoạt động giáo dục nghề nghiệp và vấn đề tự chủ đại học, tự chủ bệnh viện. Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh và sinh viên, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống trong trường học…

Các lĩnh vực công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố năm 2020 có nhiều đổi mới, thu được nhiều kết quả tích cực, có điểm nhấn quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất