Hậu Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, dư luận xã hội
Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 2-2020, điểm cầu Hậu Giang (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Đội ngũ báo cáo viên, tổ cộng tác viên Dư luận xã hội được các cấp ủy đảng quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động theo Quy chế.

Tại nhiều hội nghị, đội ngũ báo cáo viên đã triển khai nội dung khá súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; nội dung trình bày phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tổ cộng tác viên Dư luận xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường công tác phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương thông tin nhanh các vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội, tránh việc nảy sinh các điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ hàng tháng từ tỉnh đến các huyện, thị, thành và tổ chức ở xã, phường, thị trấn; kịp thời cung cấp nhiều thông tin mới, định hướng dư luận, giải quyết được nhiều băn khoăn, trăn trở trước những luồng dư luận trái chiều. Một số địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, ở xã, phường, thị trấn bằng hình thức tổ chức cụm và tập trung giảm được chi phí và thời gian (như ở huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ).

Riêng các Hội nghị báo cáo viên Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kết nối điểm cầu đến các huyện, thị, thành để đại biểu dự đầy đủ hơn. Điểm mới là ngoài hội nghị trực tuyến Trung ương tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức 4 cuộc Hội nghị bằng hình thức trực tiếp, chọn lọc những nội dung quan trọng và cấp bách để cung cấp thông tin mang tính thời sự, nhất là về tình hình Biển Đông, an ninh chính trị trong thời gian gần đây.v.v. cho lực lượng báo cáo viên các cấp để kịp thời phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.

Hàng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải nhiều bài viết, tin tức, sự kiện, tài liệu tuyên truyền và các thông tin hoạt động của ngành Tuyên giáo lên trang tin điện tử, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên dễ dàng cập nhật tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền. Trong năm nhiều đơn vị tích cực tham gia bài cộng tác đăng lên trang tin điện tử của Ban (Thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy) và tham gia nhiều bài cộng tác trong bản tin “Thông báo nội bộ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ). Riêng Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự chưa tham gia). Năm 2020 biên tập và phát hành 146.000.000 bản tin “Thông báo nội bộ” để phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. 

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên và tổ cộng tác viên các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, kịp thời chuyển tải nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiều sự kiện lớn của đất nước và Hậu Giang đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, quan trọng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 năm 2020 - 2025; năm diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm, cũng là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tinh thần tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh, Ngành Tuyên giáo tỉnh quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác tuyên truyền miệng, dư luận xã hội, ngành Tuyên giáo Hậu Giang tiếp tục chủ động nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội để tham mưu, đề xuất với cấp ủy có phương án xử lý kịp thời, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chắc về chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận xã hội./.

Minh Triết

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất