Hưng Yên: Thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo
Trao giải thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của ngành, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018, ngày 21/02/2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã ký, ban hành Kế hoạch số 52 - KH/BTGTU về phát động phong trào thi đua, với mục tiêu: 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 95% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Phong trào thi đua triển khai thành 2 đợt. Trong đó, cao điểm của phong trào thi đua là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Triển khai Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động phong trào và tổ chức cho tập thể phòng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo (Phòng Công tác chính trị, Ban Tuyên huấn) huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018. Đã có 100% tập thể phòng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 14/14 đơn vị Tuyên giáo cấp huyện và tương đương; 9/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ở cấp huyện và tương đương đã đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp. Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, công tác hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi phong trào thi đua tại các đơn vị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua của tập thể, cá nhân thuộc Ban; phối hợp với Chi ủy, Chi bộ cơ quan bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu trong phong trào thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao cho các phòng chuyên môn và các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban trong hội nghị giao ban hàng tháng, đây là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng cơ quan 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

Sáu tháng đầu năm 2018, tập thể, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh Hưng Yên đã chủ động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, triển khai có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tổ chức Tuyên giáo các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 -  CT/TW, Nghị quyết số 21 - NQ/TW; tổng kết thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW, Nghị quyết số 27 - NQ/TW; Chỉ thị số 24 - CT/TW, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ). Tham mưu ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; Kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Duy trì hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tổ chức giao ban dư luận xã hội; giao ban báo báo chí hàng tháng, đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên thông tin, tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; về triển khai Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lơi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; về đảm bảo an ninh trật tự ở trạm BOT Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh; về biển, đảo và phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền… Đến tháng 6/2018, đã biên tập, phát hành 236.100 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ (từ số 249 - 254), phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 1 – 6/2018; Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải trên 700 tin, bài, văn bản trên các lĩnh vực, thu hút trên 1,5 triệu lượt người truy cập nghiên cứu, khai thác thông tin. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh với sự tham gia của 13 thí sinh là giảng viên, giảng viên kiêm chức xuất sắc đến từ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đẩy mạnh. Đến 20/6/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 168 lớp với 14.920 học viên, đạt 59% kế hoạch. Ban đã tiếp thu ý kiến, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo tái bản có bổ sung 03 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập I (1929 - 1954), tập II (1954 - 1975), tập III (1975- 2010); biên tập cuốn “Từ điển văn hóa Hưng Yên”. Tiếp tục phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các đơn vị trong khối tuyên truyền, khoa giáo, Công an và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân.

Với kết quả đạt được trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số cá nhân thuộc Ban đã nhận được biểu dương, khen thưởng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì có nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Về cá nhân: Đồng chí Phạm Minh Hoàng, Trưởng phòng Khoa giáo đạt giải C của Ban Tổ chức giải thưởng Trung ương trong Cuộc thi về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018); được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai, Phó trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đến tháng 7/2018, đã có 24 lượt cán bộ, đảng viên được Chi bộ tuyên dương, ghi danh vào Sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, để hoàn thành nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của phong trào thi đua; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị gương mẫu thực hiện các phần việc đăng ký thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 tại Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua theo tiêu chí đăng ký thi đua. Tổng kết, đánh giá, bình chọn, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua của ngành, gắn với tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018./.

Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất