Khánh Hòa: Ngành Tuyên giáo chủ động, tích cực tham mưu góp phần thành công đại hội đảng bộ các cấp

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy chuẩn bị chu đáo các nội dung như: Xây dựng văn kiện; thẩm định các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trực quan, trang trí, văn nghệ phục vụ Đại hội... góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến cuối tháng 8/2020, 15/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Tiểu ban Nội dung và thành viên Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chủ động, tích cực trong chủ trì, phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, Ban đã tham mưu hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phục vụ buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau buổi làm việc, Ban tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 thông qua.

Các nhiệm vụ khác do Ban tham mưu đều đạt kết quả tốt, tạo tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp: công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức họp báo Đại hội; thẩm định 34 bài tham luận của các địa phương, đơn vị tại Đại hội; thẩm định nội dung tuyên truyền, maket trang trí trong và ngoài nơi tổ chức Đại hội; triển lãm ảnh chào mừng Đại hội, nội dung chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội...

Sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công, toàn ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục làm tốt giáo dục công tác chính trị, tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng, theo dõi phản ánh của báo chí, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh; tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội./.
 
Minh Triết


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất