Kon Tum: Nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đánh giá hoạt động công tác dư luận 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã cơ bản chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc, thực hiện công tác nắm bắt, tập hợp, phản ảnh dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời. Hàng tuần, Cộng tác viên có báo cáo, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, ngành và đơn vị mình về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý.

Chất lượng, hiệu quả thông tin về dư luận xã hội do các Cộng tác viên cung cấp cơ bản phản ảnh chính xác, khách quan, kịp thời các vấn đề, vụ việc xảy ra ở địa phương, đơn vị được dư luận quan tâm. Một số Cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời, đầy đủ, chính xác các luồng dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội xảy ra ở địa phương, đơn vị, ngành mình, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời để có chủ trương, giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tại các huyện, thành phố và một sở, ban, ngành tổ chức điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X về “Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” trong cán bộ, đảng viên ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn do Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; điều tra dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh phát huy kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm nắm bắt, tập hợp, phản ảnh kịp thời tình hình chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ở địa phương, đơn vị, ngành về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, có hiệu quả những vụ việc, vấn đề xảy ra tạo sự quan tâm lo lắng, bức xúc trong các giai tầng xã hội, làm tốt công tác tư tưởng ở địa phương, đơn vị mình.

Đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh ở các địa phương, đơn vị cần có sự phối hợp tốt trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình dư luận xã hội để qua đó tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị xử lý, làm tốt công tác tư tưởng ở địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành phố; thành lập Tổ cộng Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh để nắm bắt kịp thời, sâu sát tình hình dư luận xã hội trên tất cả các lĩnh vực, ở từng địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất