Lai Châu: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Quang cảnh Hội nghị sơ kết. Ảnh Bích Hạnh

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành trong khối văn hóa, khoa giáo, Hội Nhà báo; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Trung tâm BDCT các huyện, thành phố…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Tập trung quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; 07 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (trực tuyến từ Trung ương tới cấp xã); Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Lai Châu với Đảng ủy quân chủng Hải quân; Hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (truyền hình trực tiếp từ tỉnh tới cấp xã).

Tham mưu hoạt động của Ban chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh; làm tốt công tác tham mưu của các Ban Chỉ đạo mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là thành viên (công tác tôn giáo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống tội phạm; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác gia đình; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...); 12 báo cáo sơ kết, tổng kết các lĩnh vực... Hoàn thành việc xây dựng, tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và đưa Phòng Truyền thống Tỉnh ủy vào hoạt động.

Tiếp tục tham mưu các nội dung Hội thảo khoa học của tỉnh "Đảng bộ tỉnh Lai Châu - 70 năm xây dựng, trưởng thành - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"; triển khai, đôn đốc Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu” trong toàn Đảng bộ. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề tài khoa học tổng kết thực tiễn “Lai Châu 15 năm (2005 - 2019) cụ thể hóa, thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng - Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới”; xuất bản, phát hành cuốn Sổ tay tuyên truyền năm 2019; biên soạn một số tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp (Thông tin nội bộ, Thông tin chuyên đề, Thông tin phục vụ lãnh đạo)...

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu...

Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên từng số báo, chương trình phát thanh, truyền hình; các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật báo chí, xuất bản; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng đảm bảo sinh động, hấp dẫn. Báo Lai Châu duy trì phát hành 3 loại hình: Báo in, báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao, báo Lai Châu điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tăng thời lượng tự sản xuất chương trình, tăng các chuyên mục; chương trình phát thanh được phát bằng 5 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Hà nhì, Thái), chương trình Truyền hình phát bằng 4 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Thái).

Hệ thống Tuyên giáo các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, ngày thành lập Đảng (3/2)... thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt việc khảo sát và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội đảm bảo nghiêm túc theo quy định, lễ hội trở thành nơi giao lưu, trao truyền giữa các thế hệ, mang đậm bản sắc văn hóa, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; không có hành vi phản cảm, nghi lễ có tính bạo lực, mê tín dị đoan, cờ bạc gây mất trật tự.

Hoạt động văn học - nghệ thuật được quan tâm tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2019 chủ đề “Xuân Lai Châu” với nội dung ca ngợi về miền đất, con người Lai Châu và tặng sách, bạn đọc giao lưu cùng tác giả; tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2019 với nhiều tác phẩm đạt chất lượng được lựa chọn triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách tỉnh Lai Châu mới.

Đội ngũ văn nghệ sỹ trong tỉnh luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp tục bám sát thực tiễn đời sống, sáng tác những tác phẩm có chất lượng, với nhiều thể loại; tham mưu tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2019.

Công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ được quan tâm triển khai thực hiện; hoạt động kiểm tra, giám sát, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được tăng cường, thường xuyên định hướng một số nội dung tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, hoạt động kích động, chống phá, gây rối của các thế lực thù địch...

Bên cạnh đó, công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế: Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nội dung chưa kịp thời; hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội còn hạn chế; hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc có nội dung còn bị động, nhất là đấu tranh, phản bác trên không gian mạng; hoạt động báo chí, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có việc còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số chi bộ cơ sở chưa đảm bảo nội dung, thời lượng, tiến độ.

Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện tại cơ sở còn ít; việc học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá, nhận xét thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng tháng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của một số tổ chức đảng cơ sở còn hạn chế, duy trì chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo có việc chưa kịp thời...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ ngành Tuyên giáo các cấp, đã đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung toàn ngành Tuyên giáo trong tỉnh cần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, theo dõi tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; triển khai nghiên cứu Đề tài Khoa học “Lai Châu 15 năm (2005 - 2019) cụ thể hóa, thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng - Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới”. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trên địa bàn.

Thứ hai, tăng cường công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tập huấn về nhận diện, cách thức bình luận, chia sẻ, đấu tranh phản bác trước các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, các trang mạng xã hội.

Thứ ba, chú trọng  hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng từ tỉnh tới cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên giảng dạy lý luận chính trị; tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2019.

Thứ tư, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau 5 năm sơ kết thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Kế hoạch 1207-KH/UBND tỉnh. Phối hợp triển khai thực hiện chương trình công tác Khoa giáo năm 2019; tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo ở cơ sở, kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác khoa giáo của các ngành, địa phương.

Bích Hạnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất