Lâm Đồng: Phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm, toàn Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền, cổ động, phong phú, đa dạng trước trong và sau đại hội đảng các cấp như Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được các cấp ủy Đảng mà tham mưu thực hiện là Ngành Tuyên giáo được triển khai sâu rộng; trên các đường phố chính đều treo cờ, khẩu hiệu, băng rôn, panô… các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về Đại hội qua báo, đài phát thanh, truyền hình của địa phương, của tỉnh; tại các địa điểm tổ chức đại hội, trung tâm các huyện, thành trong tỉnh được trang trí rực rỡ, sinh động và có ấn tượng sâu sắc; qua đó đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau đại hội Đảng, các địa phương, đơn vị đã triển khai học tập Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Thể hiện ý thức chấp hành, tính tự giác của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Có thể khẳng định, ngành Tuyên giáo đã có đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy và dư luận ghi nhận.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước được dư luận đồng tình, đánh giá cao

Năm 2020, năm diễn ra rất nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, toàn Ngành đã tiếp nối những thành công của năm 2019, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,... đã tạo bầu không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng rãi, rất có hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng được Lâm Đồng tổ chức với tinh thần trang trọng, bảo đảm tiết kiệm, không phô trương, hình thức nhưng rất tình cảm và ấm cúng. Đây cũnglà dịp để ôn lại chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vinh quang và rất đỗi tự hào trong 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, động viên toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ động tham gia có hiệu quả, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19

Trước sự xuất hiện và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 trên thế giới nói chung nước ta nói riêng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ định hướng tư tưởng, thông tin tuyên truyền, bảo đảm tính kịp thời công khai, minh bạch, đảm bảo kỷ luật thông tin, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, trên tất cả các hình thức truyền thông...

Đến nay, có thể khẳng định tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thành công bước đầu của mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội (Lâm Đồng là địa phương trong top đầu toàn quốc về thu hút khách du lịch nội địa, ước đạt 4 triệu lượt khách). Thành công đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng của công tác tuyên giáo.

“Từ thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 có thể rút ra một bài học sâu sắc: Dù là việc mới chưa có tiền lệ, dù khó khăn, phức tạp đến đâu, nhưng nếu làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, tạo được sự quyết tâm cao, ý chí thống nhất, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của toàn dân tộc thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua và giành thắng lợi”.

(Đồng chí Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng)

Phát động 2 phong trào thi đua toàn ngành trong năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn; sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng gia tăng, với âm mưu, thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt; những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển bùng nổ internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... đòi hỏi ngành Tuyên giáo Lâm Đồngphải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Lâm Hà tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lâm Hà tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng xác định những nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo trong năm 2021 như sau:

Một là, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh đi trước, mở đường tạo bầu không khí xã hội tích cực; môi trường thông tin lành mạnh để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Trong thời điểm diễn ra Đại hội, công tác tuyên giáo đã làm tốt nhiệm vụ “đi cùng”, thông tin, phản ánh kịp thời các diễn biến của Đại hội, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái. Nhưng quan trọng hơn, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành Tuyên giáo cần khẩn trương, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về kết quả chủ yếu của Đại hội, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng và vui Xuân, đón Tết, tạo bầu không khí xã hội phấn khởi bước vào một năm mới, một giai đoạn mới với niềm tin và quyết tâm mới.

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến trên diện rộng, cần phải tổ chức học tập, quán triệt sâu, kỹ những vấn đề, nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của một số đối tượng chuyên ngành. Trên cơ sở đó, từng tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với những nhiệm vụ cụ thể của tổ chức và cá nhân mình một cách thiết thực, khả thi, có lộ trình, thời gian thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng. Chỉ có như vậy, việc triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mới có hiệu quả thực chất.

Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng phát động phong trào thi đua tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI trên Website Tỉnh ủy Lâm Đồng (www.lamdong.dcs.vn) và phát động phong trào thi đua trong việc ứng dụng mạng xã hội để điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII các cấp, toàn Ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu sâu các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII để đổi mới công tác tư tưởng, lý luận theo hướng gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; Thực hiện đa dạng hóa các hình thức truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin, sai trái, thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

Trong năm 2021, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới. Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương diễn ra trong năm 2021, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác thông tin đối ngoại; quảng bá, lan tỏa mạnh hơn về hình ảnh, con người Lâm Đồng và quảng bá về Festival hoa Đà Lạt 2021.

Tăng cường định hướng chính trị trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ; gắn với tham mưu các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng với những chuẩn mực đạo đức “thanh lịch, hiền hòa, mến khách”.

Chủ động nắm tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và Nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới để chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị quốc tế và tình hình thời sự trong nước, nhất là đối với những vấn đề “nóng”, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, mà đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao và các vấn đề xã hội.

Lâm Đồng đã đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp, để lại những hệ lụy và thách thức to lớn, vì thế không thể lơ là, chủ quan. Cần tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Tiếp tục gắn công tác khoa giáo với việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và từ thực tiễn, chủ động tham mưu đúng, trúng những vấn đề khoa giáo đang đặt ra trên từng địa bàn; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có thay đổi khá nhiều, đồng thời thực hiện Quyết định 208 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; vì vậy, chúng ta cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp; khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng, phải am hiểu tình hình của địa phương, đất nước gắn với kỹ năng, nghiệp vụ và truyền thống vẻ vang của ngành để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất