Lâm Đồng: Tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng vững bước đi lên”
Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm khoa học.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy..

Các đồng chí: Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thắng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đạiSuốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn độc lập, tự chủ, sáng tạo để lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với gần 30 bài viết, ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm đều khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ hơn những giá trị mang tính bước ngoặt lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những thành công và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những thành công, kinh nghiệm và bài học của 90 năm qua, các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển của đất nước, địa phương Lâm Đồng. Đồng thời, một số tham luận đã nhận diện rõ hơn âm mưu của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Dương Công Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng: với tư cách là một đảng cầm quyền, ngay từ khi mới ra đời, Đảng vẫn thường xuyên quan tâm đến việc sửa đổi lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, vấn đề cán bộ, tư cách và đạo đức cách mạng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã xác định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà từng bước trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Trong bài tham luận của mình, Đại tá, TS Dương Đình Sơn, Học Viện lục quân Đà Lạt cho rằng: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 và vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng là một tất yếu khách quan, phù hợp, không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế được. Hiện nay, Đảng ta là một đảng cầm quyền. Tự hào với Đảng, chúng ta cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã khái quát lại những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm thành lập, và khẳng định: Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng, đường lối của Đảng chỉ đúng đắn khi Đảng nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra cũng như các kết quả nổi bật mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng đạt được thời gian qua về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân…

Đồng thời, đồng chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới: Tiếp tục đảm bảo giữ vững các nguyên tắc của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nêu cao công tác nêu gương; chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ để hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra góp tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Vũ Thị Hồng Vĩnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất