Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng tin, bài trên các ấn phẩm báo chí

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên bám sát định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, làm tốt công tác thông tin, truyền thông đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có số lượng tin, bài, phản ánh khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Tập trung truyền thông việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin.

Nâng cao chất lượng tin, bài, lựa chọn các đề tài phù hợp, có các bài viết mang tính tổng hợp thực tiễn, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực tháo gỡ khó khăn, ách tắc từ cơ sở; tăng cường đổi mới về nội dung, các chuyên trang, chuyên mục, hình thức thể hiện.

Tiếp tục đổi mới các chương trình thời sự, tăng cường các bài viết định hướng các vấn đề lớn, mang tính thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, các bài viết phản biện, mang tính tổng hợp thực tiễn, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực tháo gỡ khó khăn, ách tắc từ cơ sở, qua đó nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đức Luận
Ban Tuyên  giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất