Lạng Sơn: Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên đề: Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng, dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng, chống trong tình hình mới; Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức viết tin, bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng; Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng, phát triển lực lượng và phương pháp phối hợp huy động, tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng; Kỹ năng xây dựng tin, bài, comment; tạo lập video clip đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội; Hướng dẫn kỹ năng sử dụng các giải pháp kỹ thuật; Thực hành tác nghiệp trực tiếp với tình huống cụ thể trên mạng xã hội.

Lớp tập  huấn được tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao khả năng nhận biết đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo 35 các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và kỹ năng, phương pháp phối hợp, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tích cực trên báo chí, Internet, mạng xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề dư luận quan tâm. Tăng cường quản lý, theo dõi, kịp thời phát hiện thông tin xấu độc trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về những vấn đề thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất