Lào Cai: Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực
Đồng chí Đỗ Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành trong khối tuyên giáo. Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Văn Cài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai thay mặt Thường trực Huyện ủy thông tin nhanh một số nét nổi bật về huyện cũng như kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác của huyện Si Ma Cai trong thời gian vừa qua. 

 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018 với sự tích cực, chủ động của toàn ngành tuyên giáo, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng. Trọng tâm là tham mưu triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), biểu dương các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Chủ động tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước; nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp giải quyết, góp phần ổn định xã hội; tích cực phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực gắn với chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai thống nhất trong toàn tỉnh; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nội dung, đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề thông tin tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2018. Ban tuyên giáo các cấp đã tổ chức 185 hội nghị báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn 6 chuyên đề lý luận chính trị cho các Trung tâm bồi dưỡng chính trị; cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 201-CTr/TU của Tỉnh ủy về văn hóa, văn nghệ vào Đề án số 8 về phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án số 17 về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020. Cấp ủy các cấp quan tâm  mở 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 9.000 lượt học viên; chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử đảng. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ trên các loại hình.

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến phát biểu của đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng phân tích, bổ sung các nội dung cụ thể về kết quả cũng như những khó khăn cơ bản trong thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ sở, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các lĩnh vực của công tác tuyên giáo như cần có phải có cơ chế thống nhất trong toàn tỉnh (đề nghị Tỉnh ủy có văn bản) về đánh giá và sử  dụng kết quả đánh giá trong việc phân xếp loại, bình xét, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên trong việc tham gia học tập nghị quyết. Việc ra đề viết thu hoạch học tập các nghị quyết cần có sự nghiên cứu ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Việc xây dựng đề án tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên đối với Trung tâm BDCT cấp huyện gặp nhiều khó khăn do không có nguồn thu riêng. Việc ghi danh điển hình tiên tiến theo Quy định học tập và làm theo Bác tại các chi đảng bộ cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị chưa thực hiện; công tác định hướng và tuyên truyền qua kênh báo chí trong ngành tuyên giáo chưa phát huy hiệu quả…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, Thường trực và Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đóng góp vào kết quả chung của ngành tuyên giáo tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng như thành tích chung của tỉnh Lào Cai.

Những ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại hội nghị sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung hòan thiện báo cáo đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới.

Để việc thực hiện công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai 6 tháng cuối năm 2018 tiếp tục được thực hiện bảo đảm yêu cầu, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành bám sát phần phương hướng đã được đề cập trong dự thảo báo cáo.

Về việc học tập nghị quyết cần có sự phân loại đối tượng, sau hội nghị đại trà cấp ủy các cấp cần có hội nghị chuyên sâu phù hợp với đối tượng để việc thực hiện đạt hiệu quả, việc này đòi hỏi sự sáng tạo, chủ động của cấp ủy các cấp. Vấn đề viết thu hoạch sau học tập cũng cần có sự phân loại để nội dung phù hợp với đối tượng, đạt chất lượng, sát thực tiễn. Các các, các ngành quan tâm nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cộng tác viên trong nắm bắt dư luận xã hội; việc xử lý, phân loại tin dư luận xã hộ cũng cần được thực hiện kịp thời để có tham mưu phù hợp.

Cần tiếp tục quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bám sát kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc để thực hiện biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu, bố trí nguồn lực thực hiện. Công tác tổng kết các chỉ thị, nghị quyết phải bảo đảm chất lượng, đối với những vấn đề quan trọng, có thời gian dài cần thực hiện cần có điều tra, khảo sát trước khi tổ chức tổng kết. Trách nhiệm chính trong thực hiện công tác tuyên vận thuộc cấp huyện và xã, thời gian tới cần nỗ lực khắc phục một số điểm yếu như chất lượng báo cáo viên, chất lượng biên soạn tài liệu…

Với sự quyết tâm của toàn ngành, công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy được những kết quả tích cực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cũng như các năm tiếp theo./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất