Nam Định: Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong công cuộc đổi mới
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Chung phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban của Đảng, đại diện  lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy ở Trung ương và địa phương

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng (giữa), ỦY viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Chủ tọa Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhấn mạnh mục đích của Hội thảo là nhằm ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng và Đảng bộ tỉnh Nam Định; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam và của tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, xây dựng tỉnh Nam Định không ngừng phát triển. 

 Trong suốt 90 năm qua, cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Nam Định luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức xây dựng, kiến thiết và bảo vệ quê hương, góp phần không nhỏ vào những trang sử hào hùng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và chính quyền nhân dân Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thường xuyên được nâng lên; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn 1,5  năm với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra. Tháng 7-2019, tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Giáo dục và đào tạo duy trì thành tích 25 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; các chế độ an sinh xã hội được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,4%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,9%. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên và nền nếp

Để Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung làm nổi bật quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình xây dựng phát triển trong 90 năm qua và con đường đi lên trong thời gian tới. Từ đó, liên hệ với thực tiễn của Nam Định, để thấy rõ được vai trò lãnh đạo của Đảng tại địa phương. Qua đó, bồi đắp thêm niềm tin, tự hào về Đảng quang vinh, làm cho mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, cán bộ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Nam Định phát triển giàu đẹp, bền vững.

Hội thảo đã nhận được 32 bản tham luận từ các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học Trung ương và địa phương, tập chung vào các nội dung chủ đề Hội thảo đặt ra, trong đó chú trọng ba nhóm nội dung lớn:

- Khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Đảng; về vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong suốt 90 năm qua

- Đánh giá thẳng thắn, trung thực những thành tích đã đạt được, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng; nêu bật những truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm suốt chặng đường cách mạng 90 năm của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và ở Nam Định nói riêng.

- Làm sáng tỏ thêm thực tiễn những kết quả, bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kinh nghiệm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân Nam Định.