Nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tại hội thảo, các đại biểu đã báo cáo, thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung như: Tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời huy động nguồn lực giữ gìn và khai thác hiệu quả những lợi ích từ kinh tế biển.

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền biển đảo Việt Nam thời gian qua, những kết quả đã đạt được và những hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đặc biệt gắn liền với thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình số 43 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 36 của Trung ương "Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, trước những diễn biến phức tạp ở khu vực biển Đông trong thời gian gần đây, công tác tuyên truyền biển đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của tổ quốc, đồng thời giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trường, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mới quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên biển.

Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền biển đảo. Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm cho công tác tuyên truyền biển đảo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo.../. 

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất