Ngành Tuyên giáo Bình Phước: Chủ động tham mưu cấp ủy về việc thực hiện tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp
Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020 toàn ngành Tuyên giáo Bình Phước đã thực hiện tốt công tác tham mưu và chuyên môn; tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, với nhiều công việc mới và khó. Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn ngành với quyết tâm cao, tích cực thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng, hàng loạt tuyến bài tuyên truyền về đại hội đảng các cấp được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các trang mạng xã hội của từng đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành 8 kế hoạch, 6 công văn chỉ đạo; tổ chức sơ, tổng kết 15 lượt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đối với công tác dư luận xã hội, Ban đã tổ chức 5 hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, ban hành 10 báo cáo dư luận xã hội.

Với công tác định hướng hoạt động của báo chí, ngoài việc tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh nhân tháng cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 10 hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, mời trên 30 lượt cơ quan đến cung cấp, phản hồi thông tin cho các cơ quan báo chí.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến hình thức, sử dụng có hiệu quả các fanpage của đơn vị, địa phương tạo sức lan tỏa rộng rãi đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác hướng dẫn tuyên truyền; hoạt động thông tin thời sự, báo cáo viên; công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; công tác khoa giáo; Định hướng chính trị tư tưởng hoạt động văn hóa - văn nghệ; việc ứng dụng công nghệ thông tin được Ban thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác tuyên giáo tỉnh nhà.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.


Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, như: Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tham mưu công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với Đề án 824 của Tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên mạng xã hội; Tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2021...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm, toàn ngành Tuyên giáo Bình Phước thực hiện hóa phương châm “3T” là: “Tiên phong – Trọng tâm – Thuyết phục”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, năm 2020 Bình Phước đã đạt được những kết quả phấn khởi trên nhiều lĩnh vực, kết quả này là sự đóng góp của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của ngành tuyên giáo tỉnh khi đã chủ động nắm thông tin, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của ngành đã đóng góp rất lớn vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng cũng đồng thời cho rằng, những kết quả đạt được của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2020 sẽ tiếp tục lan tỏa, phát huy trong năm 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu cấp ủy về việc thực hiện tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tầm nhìn chiến lược với phương thức tuyên truyền phù hợp; chủ động tham mưu cấp ủy về công tác báo chí nhằm tuyên truyền những định hướng, những kế hoạch phát triển của tỉnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác; tăng cường những thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin và và mạng xã hội, kịp thời có những bài viết phản bác những quan điểm không đúng gây ảnh hưởng tới dư luận. Bày tỏ sự tin tưởng ngành Tuyên giáo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; cần có sự bứt phá, đổi mới và thực chất trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa sâu rộng về việc học Bác trong cán bộ và nhân dân./.

Nguyễn Anh Đức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất