Phú Thọ: Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực báo chí, xuất bản góp phần định hướng dư luận xã hội
Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và thông tin trên mạng internet

Trong năm qua, ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả Quyết định số 157-QĐ/TW, ngày 29/4/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí"; chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương; tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới". Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan khối tư tưởng - văn hóa của tỉnh tích cực tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị. Tham mưu xử lý một số vụ việc, vấn đề nảy sinh hoặc những sai phạm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được báo chí Trung ương phản ánh.

Phú Thọ là một trong những tỉnh đầu tiên xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí và thông tin trên mạng Internet tại địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa 4 cơ quan, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh. Trên cơ sở quy chế, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin không chính xác, vi phạm Luật Báo chí và Nghị định của Chính phủ bằng các hình thức nhắc nhở, xử phạt... Đây là điểm mới trong hoạt động tham mưu về công tác báo chí nhằm đảm bảo tính răn đe đối với việc kiểm duyệt thông tin và trách nhiệm của người cung cấp thông tin, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ phóng viên.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động báo chí. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, kịp thời tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động báo chí, tuyên truyền trong tháng và định hướng thông tin, tuyên truyền tháng tiếp theo; mời lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan dự họp để cung cấp thông tin, làm sáng tỏ về những vấn đề báo chí và dư luận xã hội đang quan tâm, cần định hướng. Sở Thông tin và Truyền thông nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; tập hợp, thông báo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí; biểu dương các cơ quan báo chí có thành tích nổi bật, đồng thời, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí có vi phạm trong hoạt động báo chí cần chấn chỉnh. Công an tỉnh lưu ý, nhắc nhở những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến hoạt động báo chí và nội dung thông tin trên mạng Internet; thông báo tình hình, tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến báo chí và thông tin báo chí phản ánh theo chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Hội Nhà báo tỉnh thông báo các hoạt động của Hội Nhà báo và công tác hội viên; tình hình thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với người làm báo; việc phê bình, xử lý những sai phạm của tổ chức Hội và hội viên; việc kiến nghị với các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội và các chi hội trực thuộc. Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đã bám sát các dòng chảy sự kiện để kịp thời thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; xây dựng được nhiều tuyến bài chuyên sâu mang tính phát hiện, có tính chiến đấu, sức thuyết phục cao được xã hội quan tâm và định hướng dư luận, góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp quản lý tốt. Các ấn phẩm báo chí và các chương trình phát thanh, truyền hình có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Đội ngũ phóng viên, nhà báo tích cực tìm tòi, xâm nhập thực tế để có những tác phẩm chất lượng phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức người làm báo, không thương mại hóa. Hằng ngày, điểm tin, bài, nắm tình hình thông tin báo chí, trong đó nắm sâu sát tình hình báo chí Trung ương viết về tỉnh Phú Thọ, tham mưu giúp cấp ủy có biện pháp giải quyết kịp thời và trả lời cơ quan báo chí về những vấn đề và nội dung được báo chí quan tâm, phản ánh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng làm tốt công tác quản lý các văn phòng đại diện, phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tổ chức kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Trường hợp không đủ điều kiện chủ động có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, thống kê số lượng tin bài, phân loại và đánh giá thông tin viết về tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá chất lượng tin bài của hội viên, đặc biệt là những tin bài phản ánh về mặt trái của các phóng viên thường trú theo từng tháng. Hướng dẫn, tổ chức việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

Tích cực tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương"; phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III do Tạp chí Cộng sản, Bộ khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức; tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật các khu vực năm 2020; Phát động Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” do Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức, xét tặng; tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020; giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14, năm 2019 - 2020; triển khai kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2019; Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng xã hội VCNET...

Nhìn chung, hoạt động báo chí, xuất bản của báo, đài, trang thông tin điện tử của tỉnh, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế phản ánh, cung cấp thông tin toàn diện, sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ đó, góp phần phục vụ tốt việc định hướng tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

 

Giao Tuyến

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất