Quảng Nam: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền


TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành trong năm 2020 là tập trung chỉ đạo và phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 188-KH/BTGTU, ngày 31/12/2019 “về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 198-KH/BTGTU, ngày 23/4/2020  “về báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

Các cơ quan truyền thông trong tỉnh đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, gồm: Văn kiện Đại hội, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu Hỏi-Đáp. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 

Trong năm 2020, ngành tuyên giáo chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế- xã hội 2020; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2020. Ban Tuyên giáo các cấp đã hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng trong năm 2020; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức như:

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020;  kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và Mừng Xuân Canh Tý 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam- Thanh Hóa (12/3/1960-12/3/2020); kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886- 1/5/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2020; 66 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954 – 20/7/2020); 74 năm Ngày thành lập Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946-12/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1939 - 28/7/2020); Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam; Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước (2/9/1945-2/9/2020); tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên tuyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2020...

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị giao ban báo chí, triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2020. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hằng quý. Trên cơ sở các định hướng tuyên truyền và thông báo kết luận giao ban báo chí, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tỉnh, các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, đội ngũ phóng viên thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh; Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung trong định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Tổ chức phát động các cuộc thi báo chí do Trung ương tổ chức: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020; Giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân. Tiếp tục đẩy mạnh việc đặt mua, đọc, khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin trên báo Đảng theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 225-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động đã bám sát định hướng chính trị tư tưởng, tôn chỉ, mục đích; mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải nhiều tin, bài viết, hình ảnh, phóng sự, video tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đảm bảo thường xuyên, kịp thời, khách quan. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo báo chí tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngành tuyên giáo đã sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; báo cáo tình hình dư luận xã hội về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, động viên, khen thưởng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI

Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành các cuộc điều tra DLXH và thực hiện điều tra DLXH tại địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 382 Cộng tác viên; trong đó có 35 Cộng tác viên cấp tỉnh; 17 cộng tác viên Công an tỉnh; 26 Cộng tác viên Liên đoàn Lao động tỉnh và 304 cộng tác viên của 18 huyện, thị, thành ủy. Một số ban tuyên giáo cấp huyện đã tiến hành thực hiện các cuộc điều tra DLXH ở đơn vị mình (Tiên Phước, Nam Trà My, Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơ, Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).  

Một số cuộc điều tra dư luận xã hội được triển khai trong năm 2020 như: Nam Trà My tổ chức điều tra DLXH (60 phiếu) về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra (Covid-19); Đại Lộc điều tra 200 phiếu về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại bia rượu và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quế Sơn điều tra về tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ của nhân dân (100 phiếu); Phước Sơn điều tra về chủ đề Bản sắc văn hóa người Bhnong thông qua lễ hội Tết mùa truyền thống. Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát bằng phiếu trong 329 chiến sĩ nhập ngũ để nắm bắt tư tưởng; Nam Giang điều tra về việc tiếp nhận và chăm sóc các loại giống cây trồng, con vật nuôi thuộc các dự án phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện

Ngoài ra, công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua nhiều kênh (Tiếp xúc cử tri, đội ngũ CTV, Hội nghị, diễn đàn, đối thoại, tiếp công dân…). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát thực tế ở xã Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành về thông tin báo chí, dư luận xã hội liên quan đến việc triển khai thi công dự án Vịnh An Hòa 1 (tuyến đường 129) và dự án Vịnh An Hòa 2 (Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa).
Biên soạn, phát hành tập sách:“Điển hình phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam (2015-2020)” phục vụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII; triển khai biên soạn tập sách “Báo chí đồng hành vì Quảng Nam phát triển”.

CHỦ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÓNG CHỐNG DỊCH  COVID - 19

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 7/02/2020 về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid 19) gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời thành lập tổ công tác thường xuyên theo dõi, báo cáo nhanh kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; lập gruop nhóm trên Zalo để trao đổi thông tin, chỉ đạo từ xa và cập nhật thông cáo báo chí hằng ngày về công tác phòng chống dịch Covid 19. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các trang công thông tin điện tử của tỉnh mở chuyên mục “Phòng chống dịch Covid-19”, đăng tải chỉ thị đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phương ứng phó với dịch bệnh; tổ chức các kênh truyền hình phát sóng với tần suất cao. 18 trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố duy trì chuyên mục “Chương trình phát thanh-truyền hình” phát sóng vào khung giờ sáng, trưa, chiều trong ngày để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, trong đó có 13 huyện mở chuyên mục riêng để tuyên truyền. 

Trong công tác thông tin, tuyên truyền và báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 có nhiều đơn vị đảm bảo tính chủ động, kịp thời như: Tiên Phước, Nông Sơn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn. Một số đơn vị tổ chức hoạt động trực tuyến để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả tích cực, như huyện Phú Ninh, Tỉnh đoàn,  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các cuộc thi trực tuyến với các chủ đề sau: “Hành động đẹp- dẹp Covid 19”, “Hãy cùng ở nhà- yêu thương lan tỏa- Chống dịch Corona”.

*

Nhìn lại năm 2020, ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản đảm bảo tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và trong tổ chức thực hiện; nhất là việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả của bão lũ.

Hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung để triển khai các hoạt động quan trọng do cấp ủy giao.

Những kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền đã góp phần tạo những điểm nhấn quan trong những thành tựu đạt được của công tác tuyên giáo Quảng Nam nói chung trong năm 2020, tạo đà bước sang năm 2021 tiếp tục gặt hái những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Minh Triết

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất