Sóc Trăng: Tập huấn kỹ năng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

 Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các báo cáo viên vận dụng kiến thức thực tiễn vào các bài giảng; chia sẻ những phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch trrong giai đoạn hiện nay; đề xuất một số giải pháp đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới; đặc biệt là chia sẻ nắm bắt dư luận xã hội trên báo chí điện tử và mạng xã hội; cách viết các tin, bài tuyên truyền, phản bác trên mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa cũng đề nghị đại biểu dự lớp tập huấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc, tiếp thu tối đa các nội dung cơ bản được các báo cáo viên truyền đạt; vận dụng hiệu quả, sáng tạo các kiến thức được tiếp thu tại lớp tập huấn vào nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, nhất là trên không gian mạng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp cận nhanh chóng những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt … của địa phương, nhằm lan tỏa các giá trị tích cực trong cuộc sống. 

Bên cạnh đó, áp dụng những kiến thức  tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để chủ động dự báo tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, định hướng dư luận xã hội; làm tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đại biểu dự lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng.

Tô Nài Não
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất