Tăng cường phối hợp công tác tuyên giáo giữa các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế

Tại cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các hoạt động, sự kiện lớn của địa phương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, xuất bản, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cũng trao đổi về kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với những cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn trong nhân dân. 

Công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại; tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở.  

Đặc biệt tại cuộc giao ban lần này, đại biểu các tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội; về nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 của các tỉnh…

Tại cuộc giao ban đã dành thời gian một ½ ngày tổ chức Hội thảo chủ đề “Công tác bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong tình hình mới”. Hội thảo do Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, các đồng chí: Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn  Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hóa khẳng định: Thời gian qua, công tác tuyên giáo luôn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, công tác tuyên giáo cũng đặt ra một số tồn tại cần sớm phải tập trung khắc phục, như trình độ cán bộ tuyên giáo còn chênh lệch, trong đó, số lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu về tuyên giáo còn chiếm tỷ lệ thấp, năng lực chuyên môn, năng lực tham mưu, hoạch định chính sách của cán bộ tuyên giáo trên một số lĩnh vực  còn nhiều bất cập, năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn; khả năng truyền đạt, tầm nhìn chiến lược, tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn hạn chế; nguồn lực chất lượng cao còn yếu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cổ động còn thiếu chủ động, thiếu thuyết phục; khả năng đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái còn hạn chế và thiếu sắc bén, sức chiến đấu và hiệu quả chưa cao. 

Từ tình hình thực tiễn đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… đóng vai trò quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay. 

Tham gia hội thảo, trên cơ sở nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức và yêu cầu đổi mới đối với công tác tuyên giáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị, đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm đổi mới phương thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, giải pháp nâng cao năng lực tham mưu, những vấn đề cần cập nhật, bổ sung... cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. 

* Trong khuôn khổ giao ban công tác tuyên giáo, các đại biểu đã tiến hành tham quan một số mô hình sản xuất, khu kinh tế trọng điểm, địa danh, khu di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu tại xứ Thanh./.

Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất