Thái Nguyên: Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Tuấn và Giám đốc Công an tỉnh - Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn ký Giao ước thi đua thực hiện kế hoạch phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Sáng 17/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên “Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ, trong tình hình hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu cùng những thông tin xấu độc nhanh chóng được lan truyền; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bên cạnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cấp thiết. Thực hiện Nghị quyết số 35 sẽ giúp chúng ta tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, thống nhất trong việc giải quyết những khó khăn và hạn chế mà thực tiễn đang đặt ra.

Toàn cảnh Hội nghị.

Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tái Nguyên đã chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, như: tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước và các cơ quan báo chí của tỉnh trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước…

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký Giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019, đồng thời, triển khai một số nội dung công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trước mắt kịp thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các địa phương, đơn vị chú trọng giám sát việc thực hiện kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội./.

Tin, ảnh: Trần Thép
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất