Thái Nguyên: Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh
Ban Tổ chức Hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Hội thi là hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung, tuyên truyền việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng; tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, qua Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Các thí sinh tham dự 3 nội dung thi, gồm: Chuẩn bị đề cương; Thuyết trình và Trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Các bài thi tập trung tuyên truyền nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng, các thí sinh tham gia Hội thi đã thể hiện tốt nội dung thi của mình. Chủ đề cần truyền đạt là chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Phần thi thuyết trình của một thí sinh.

Nhiều bài thi có sự liên hệ sâu sắc với thực tiễn để phân tích, làm rõ kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... của địa phương, đơn vị. Qua đó đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý phục vụ công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả, đúc rút thêm hoạt động của báo cáo viên ở sơ sở.

Kết thúc Hội thi, căn cứ kết quả các phần thi của thí sinh, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 1 thí sinh đoạt Giải Nhất; 2 thí sinh đoạt Giải Nhì; 3 thí sinh đoạt Giải Ba và 12 thí sinh đoạt Giải Khuyến khích. Thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng (Đảng bộ Công an tỉnh) đoạt Giải Nhất Hội thi./.

Tin, ảnh: Trần Thép  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất