Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân
PGS. TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 với nội dung "Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu đã nghe PGS, TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề.

Việc mở lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh có ý nghĩa thiết thực.

Trên cơ sở đó, xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hoá và đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Đây chính là cơ sở để các giáo viên bộ môn giáo dục công dân trong các trường THPT đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn, về công tác chính trị, tư tưởng và thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, giáo viên lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân trong giai đoạn hiện nay. 

Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./.

Trịnh Khắc Bân

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất