Thừa Thiên Huế: Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong 88 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn để tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng lãnh đạo; chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Đã tích cực chủ động tham mưu trực tiếp triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương. Từng bước đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt Nghị quyết. Tích cực việc tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; động viên và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chủ động, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trên, đội ngũ làm công tác tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất được đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ tuyên giáo phải tâm huyết, gắn bó, say mê với nghề nghiệp, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị... ; định hướng kịp thời, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vấn để tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của toàn xã hội...

Nhân dịp này, có 7 cá nhân vinh dự được Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lịch sử Đảng và 7 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng./.

Hoa Đào - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất