Vĩnh Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy với điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy, từ đó tiếp sóng đến 8 điểm cầu tại các địa bàn.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. 

Tỉnh ủy đã tổ chức trực tuyến được Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) do Trung ương tổ chức; tổ chức 2 cuộc hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII), nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy do Tỉnh ủy tổ chức. 

Trên cơ sở đó, Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cấp ủy ban hành  kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương năm 2020 và nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98,92% so với đảng viên toàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt được 1.090 cuộc, có 147.870 lượt người dự, trong đó có 77.764 lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 98,92% số đảng viên toàn tỉnh (đã trừ số đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác), cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, quần chúng chưa là đảng viên là 70.106 lượt người.

Tuyên truyền (thông qua hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên) được 13.166 cuộc, có 185.728 lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân nghe.

Hình thức tổ chức hội nghị bằng trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 8/8 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức theo truyền thống. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; sau mỗi đợt tổ chức triển khai, tuyên truyền đều có báo cáo với Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo.

Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền các thỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 được thực hiện nghiêm túc (từ khâu chuẩn bị, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả sau mỗi đợt triển khai và tuyên truyền). Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức truyền đạt; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến, đây là hình thức vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí và đảm bảo được sự chỉ đạo thông suốt từ cấp ủy tỉnh đến cơ sở, được cán bộ, đảng viên đồng thuận đánh giá cao. Nhận thức của người học được nâng lên, nắm được những quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ giải pháp trong từng nghị quyết, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng bền vững. 

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngay đầu năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, Ban tuyên giáo và trung tâm chính trị cấp huyện phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trình cấp ủy phê duyệt để tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, hầu hết các trung tâm gặp khó khăn trong việc chiêu sinh, mở lớp, có trung tâm phải điều chỉnh giảm số lớp so với kế hoạch.

Tính đến 15/11/2020, các trung tâm chính trị mở được 78/149 lớp, có 4.777 học viên, đạt 52,3% so với kế hoạch năm.

Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kịp thời vào nội dung bài giảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. Hoạt động của Hội đồng sư phạm của các trung tâm đi vào nề nếp, ổn định, đầu năm, có thông qua kế hoạch mở lớp, có phân công bài giảng cho giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, thường xuyên họp hội đồng để đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên qua phiếu thăm dò ý kiến sau các lớp học.

Song song đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị  “Về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước” trên địa bàn tỉnh; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn năm 2015-2030” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Tỉnh đoàn tổ chức được 3 cuộc tham quan, nghe nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Cái Sơn, 108 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 98 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cho đoàn viên thanh niên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và học sinh các trường trung học phổ thông của huyện Vũng Liêm, Long Hồ. Theo dõi, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, giảng viên dạy môn lý luận chính trị, sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và trường chính trị tỉnh. 

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất