Vĩnh Long: Sơ kết công tác tuyên truyền miệng 6 tháng đầu năm 2018


6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ nội dung, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Chất lượng hoạt động báo cáo viên được nâng cao với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài báo cáo, bố trí báo cáo viên phù hợp theo từng nội dung chuyên đề, nội dung thông tin đảm bảo đầy đủ, toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn, nâng cao tính thực tiễn, tính thời sự và tính chiến đấu để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ước tính, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 56.000 cuộc tuyên truyền miệng về: chỉ thị, nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng xã nông thôn mới và đô thị văn minh, thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới quốc gia... cho trên 4.000.000 lượt người dự. Trong đó, báo cáo viên các cấp hoạt động được 8.161 cuộc, có 585.113 lượt người dự.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận đánh giá kết quả và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2018, nổi bật như: tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện thời sự có tác động đến tâm trạng xã hội để góp phần ổn định tình hình. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh, thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới quốc gia theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tổ chức đầy đủ các kỳ hội nghị báo cáo viên hàng tháng theo quy địnhchỉ đạo tổ chức tốt việc thông tin thời sự cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long đề nghị lực lượng báo cáo viên các cấp ngoài việc không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và tăng cường kỹ năng nghiên cứu dư luận xã hội, tiếp tục chủ động nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm trạng xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo.

Ngoài ra, trong thời gian tới, cần quan tâm triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), khẳng định sự thành công của hội nghị, phân tích điểm mới, điểm quan trọng trong nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

Cũng tại hội nghị này, Thường trực Huyện uỷ Long Hồ đã thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh huyện thời gian qua. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo và cung  cấp tư liệu về tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo thời gian tới và thực trạng công tác kiểm tra của Đảng thời gian qua, một số định hướng thời gian tới, để lực lượng báo cáo viên các cấp có thông tin, tiếp tục triển khai tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

 

Quang Chiến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất