Vĩnh Long thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển khai kế hoạch và đề cương tổng kết, đồng chí Trần Công Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời căn dặn“Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Từ đó, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -2/9/2019), đồng thời tổng kết việc thực hiện lời thề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long tiến hành tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, việc tổng kết sẽ tiến hành từ cơ sở đến cấp tỉnh với quy định cấp xã hoàn thành trước ngày 15/7, cấp huyện xong trước ngày 31/7; để cấp tỉnh hoàn thành và tổ chức hội nghị tổng kết vào dịp 2/9/2019. Trong đó, báo cáo phải khái quát các nội dung cơ bản gồm, đặc điểm tình hình ở Vĩnh Long khi Bác từ trần; thành tích Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Long đã đạt được, góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1969 – 1975); quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Vĩnh Long (1975 – 2019); đánh giá mục tiêu phấn đấu “đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”; tập trung đánh giá sâu công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer để rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh việc tiến hành tổng kết nêu trên với tính chất chủ yếu là để xây dựng tài liệu tuyên truyền, nhằm khẳng định tính đúng đắn và giá trị thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đánh giá, tổng kết những thành tựu, cũng như những hạn chế và rút ra kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.  

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa chỉ đạo, các nội dung tổng kết phải mang tính khách quan, trung thực, phản ánh được thành tựu, cũng như những hạn chế của công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy Vĩnh Long lãnh đạo thực hiện theo di nguyện của Hồ Chủ tịch. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, tránh những hình thức phô trương, lãng phí.

Quang Chiến
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất