Vĩnh Long: Tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Tặng Bằng khen cho 9 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 3,5 ngày, từ ngày 23/9 đến ngày 26/9/2020, có 348/349 đại biểu đại diện cho 42.711 đảng viên đang sinh hoạt tại 465 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Dự thảo chương trình hành động là nội dung mới nhưng được Tỉnh ủy quan tâm và chuẩn bị nghiêm túc, sát với báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ tới. Văn kiện Đại hội lần thứ XI của tỉnh được lấy ý kiến từ Trung ương đến địa phương và các tầng lớp Nhân dân với 12.865 ý kiến đóng góp phong phú, thẳng thắn và có tâm huyết.

Nhân sự tham gia cấp ủy được thực hiện quy trình giới thiệu 5 bước, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đổi mới 1/3 số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ 2015-2020 với  phương án nhân sự được Bộ Chính trị phê duyệt là 56 đồng chí để Đại hội bầu 49 đồng chí, có số dư 7, chiếm 14,29%.

Kết quả, Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đồng chí đều có trình độ đại học trở lên và cao cấp chính trị; trong đó có 13 cấp ủy viên tham gia lần đầu, chiếm 26,53%; có 7 nữ, chiếm 14,29%; 1 dân tộc, chiếm 2,04%. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu 4, chiếm 26,67%; nữ 1 đồng chí, chiếm 6,67% và bầu 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Tham dự hội nghị, đại biểu thống nhất đánh giá, mặc dù trong bối cảnh phải thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ứng phó với tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, đúng tiến độ và sớm hơn so với 2 nhiệm kỳ gần đây. Đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp là do Ban Thường Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, mục đích yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên sâu sát, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và kiểm tra chặt chẽ các mặt công tác tổ chức phục vụ đại hội, nên những khó khăn, vướng mắc nảy sinh đã được kịp thời giải quyết. Công tác tuyên truyền cũng được tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, bằng nhiều cách thức phong phú, đa dạng...

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy đảng các cấp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao, góp phần tổ chức thành công Đại hội bộ các cấp. Đồng thời, cũng nêu bật những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong tổ chức đại hội đảng các cấp.

Về những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, cần tiếp tục kiện toàn bố trí các chức danh theo đề án nhân sự, các nơi chưa sắp xếp được, thì đề nghị tiếp tục phân công bố trí theo phương án nhân sự để đảm bảo cho hoạt động của các ngành các địa phương liên tục. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, những thành tựu ni bật về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ vừa qua để tạo khí thế sôi ni, phn khởi, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rộng rãi trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Nhân dịp này, có 9 tập thể và 62 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long vì có thành tích xuất sắc trong phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Phạm Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất