Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030
Đồng chí Lê văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì buổi họp báo.

Các đồng chí: Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì họp báo.

Được tổ chức từ ngày 11-13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.”

Đại hội có 350 đại biểu chính thức, trong đó 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Đại hội có 4 nhiệm vụ quan trọng gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Văn Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, việc xây dựng các văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng và đã lấy ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo cấp ủy khóa XX được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức phục vụ chuẩn bị Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, 16/16 Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 30/8/2020, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra và đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

 Các Đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên đã bầu được 506 đồng chí cấp ủy viên, trong đó số cấp ủy viên nữ có 109 người (đạt 21,5%), cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 74 người (14,68%) và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 101 người (đạt 19,9%), độ tuổi bình quân của cấp ủy viên là 44,71 tuổi.

Đồng chí Lê Văn Tuấn cũng khẳng định làm tốt công tác thông tin tuyên truyền là góp phần vào thành công của Đại hội. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, của tỉnh tuyên truyền làm nổi bật các thành tố của chủ đề Đại hội; những định hướng lớn trong thời gian tới, đặc biệt là các khâu đột phá xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người dân tạo thành đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. 

Tại buổi họp báo, đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội và quán triệt nội dung quy định tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Đại hội. Đồng thời trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác tuyên truyền Đại hội.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất