Yên Bái : Những dấu ấn công tác tuyên truyền năm 2020
Họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành kịp thời kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp đã được triển khai sâu, rộng với mật độ thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền đã bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng của địa phương, cơ sở; kịp thời thông tin, tuyên truyền nội dung dự thảo báo cáo chính trị của các cấp ủy Đảng; tuyên truyền thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025; những điểm mới trong định hướng phát triển của tỉnh và các địa phương. 

Buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông tin khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh - Ảnh: Báo Yên Bái

Buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông tin khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh - Ảnh: Báo Yên Bái

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cao điểm Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị báo cáo viên cấp ủy, hội nghị giao ban báo chí, trang tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. 

Hệ thống các văn bản đã được xây dựng và

triển khai đồng bộ, hiệu quả

 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU, ngày 24/02/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025;

Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 21/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng;

Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU, ngày 28/5/2020 hướng dẫn các cơ quan báo chí đăng tải, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp;

Kế hoạch số 252-KH/BTGTU, ngày 28/7/2020 về triển khai các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cao điểm Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh;

Kế hoạch số 255-KH/BTGTU, ngày 10/8/2020 về đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên các ấn phẩm, chương trình của mình, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và một số cơ quan báo chí Trung ương thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền với tỉnh. Bên cạnh đó là công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa, các chương trình văn hóa văn nghệ và hoạt động tuyên truyền miệng... 

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải trên 4.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động, kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với gần 2000 buổi tuyên truyền miệng cho trên 160.000 lượt người nghe. Báo Yên Bái đã biên soạn, đăng tải gần 320 tin, bài tuyên truyền về đại hội; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, phát sóng bằng 4 thứ tiếng: Việt, Mông, Thái, Dao với tổng số hơn 870 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  đăng tải 12 tác phẩm văn học nghệ thuật; Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Yên Bái hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng”; “Đại hội điểm cấp cơ sở - Đại hội đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Đại hội điểm cấp trên cơ sở - Đại hội đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, biên soạn, đăng tải 260 tin, bài, ảnh. 

Dọc các tuyến đường được trang hoàng pano chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Dọc các tuyến đường được trang hoàng pano chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Công tác kiểm tra tuyên truyền về Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh được chỉ đạo thực hiện sát sao, khẩn trương, nghiêm túc tại các đảng bộ huyện; trong đó trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng các đoàn kiểm tra tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình. Kết quả: các đảng bộ huyện đều thực hiện nghiêm túc, bài bản chỉ đạo của cấp uỷ về các hoạt động tuyên truyền Đại hội, nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận cao trong nhân dân.

Sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời hướng dẫn 12/12 đảng bộ trực thuộc đồng loạt triển khai việc quán triệt, báo cáo nhanh kết quả đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Tham mưu Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các đối tượng là cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh uỷ, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt đến các địa phương, cơ sở đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Trước khi triển khai Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã tổ chức Họp báo nhằm định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục thông tin về kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yên nước, các tấm gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong xã hội; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội; thông tin cần cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch; tập trung tuyên truyền nội dung, diễn biến của Đại hội; phản ánh không khí phấn khởi, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội. Sau Đại hội thông báo nhanh kết quả thành công Đại hội tới sâu rộng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Sau Đại hội, Tỉnh ủy tổ chức Họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Lãnh đạo Tỉnh bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí các hoạt động chào mừng thành công Đại hội cũng như quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng loạt, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; nội dung hình thức tuyên truyền có sự đổi mới phù hợp với cơ sở theo phương châm ít nói đến thành tích, tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Qua đó, đã tạo được không khí sôi nổi, tưng bừng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội./.

 

Lập Thạch

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất