Yên Bái làm tốt công tác lý luận và thực hiện Chỉ thị 05

Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: tỉnh ủy Yên Bái coi trọng công tác tổng kết thực tiến, nghiên cứu lý luận
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: tỉnh ủy Yên Bái coi trọng công tác tổng kết thực tiến, nghiên cứu lý luận

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN

Theo báo cáo, Tỉnh ủy Yên Bái triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết số 37 vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và chất lượng được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước.

Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái sơ kết, tổng kết gần 60 nghị quyết, chỉ thị, qui định, kết luận của Đảng liên quan đến các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan khối Đảng thực hiện 11 đề tài, đề án; các cơ quan khối chính quyền thực hiện 3 đề tài, đề án; các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện 6 đề tài, đề án.  

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, hội, đoàn thể được đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh Yên Bái có 156/180 xã, phường, thị trấn hoàn thành xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ.

Các cấp ủy quan tâm tạo thuận lợi cho đội ngũ làm công tác lý luận ở các cấp hoạt động, chú trọng việc củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp ủy. Trường Chính trị tỉnh hiện có 47 cán bộ, công chức, viên chức thì 26 có trình độ thạc sĩ, 20 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Từ 2016-2018 đã tổ chức được 40 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 7300 đồng chí cán bộ toàn tỉnh.

Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Yên Bái Lê Ánh Hồng: trường đã đưa giảng viên về làm việc tại cơ sở 10-12 tháng để gắn lý luận với thực tiễn
Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Yên Bái Lê Ánh Hồng: trường đã đưa giảng viên về làm việc tại cơ sở 10-12 tháng để gắn lý luận với thực tiễn

XUẤT HIỆN NHIỀU ĐIỂN HÌNH HỌC BÁC

Về thực hiện Chỉ thị 05, hằng năm, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái ban hành kế hoạch, xác định nội dung đột phá, trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu để chỉ đạo thực hiện phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Yên Bái cụ thể hóa nội dung yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) thành quy định bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, làm căn cứ để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Qui định số 11-Qđi/TU ngày 22/6/2019 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Yên Bái cũng chủ động ban hành kế hoạch xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Giai đoạn 2017-2018, có 1547 tập thể và 1361 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Giai đoạn 2018-2019, toàn tỉnh có 1908 tập thể và 2086 cá nhân đăng ký. Năm 2018, đã tuyên dương 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến cấp huyện. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức tuyên dương 35 tập thể, 25 cá nhân và 128 bí thư chi bộ tiêu biểu.

Công tác tuyên truyền vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học Bác được chú trọng. Giai đoạn 2016-2018, ban tổ chức cuộc vận động tiếp nhận 2403 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Nhiều tác phẩm đã chú trọng đến việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Năm 2017, kế hoạch xác định 3 nội dung đột phá. Năm 2018, xác định 5 nội dung trọng tâm, 3 nhiệm vụ chủ yếu để tổ chức thực hiện. Năm 2019, kế hoạch xác định 5 nội dung trọng tâm, 9 nhiệm vụ chủ yếu.

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LÀ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai bài bản Nghị quyết số 37 và Chỉ thị 05 bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nên tạo được chuyển biến tích cực trong công tác lý luận và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ địa phương bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy, tuyên truyền lý luận; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện việc đưa vào chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở đào tạo nghề, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn và công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Viết Lưu: công tác lý luận cần làm thường xuyên
Đồng chí Trần Viết Lưu: công tác lý luận cần làm thường xuyên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác, tiếp thu các kiến nghị của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh bồi dưỡng lý luận chính trị là công việc rất quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng, trong đó ngành tuyên giáo Yên Bái là nòng cốt phải tiếp tục nhìn nhận là công việc thường xuyên, vừa đảm bảo triển khai đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa có trọng điểm, sát với thực tế địa phương. Trường chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh tích cực tham gia tổng kết thực tiễn để đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội 13 của Đảng; tổ chức diễn đàn lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và đội ngũ trí thức đóng góp vào các vấn đề lớn của địa phương; Tập trung tuyên  truyền thành tựu của Yên Bái trong nhiệm kỳ qua nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin vào Đảng; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội./.

Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất