• Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  (TG)-Ngày 14/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 • Sơ kết học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật”

  Sơ kết học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật”

  Sáng 15/2, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” 2 năm (2017-2018). Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy CSB Việt Nam chủ trì hội nghị.

 • Bình Phước: Bổ nhiệm 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm

  Bình Phước: Bổ nhiệm 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm

  (TG)-Ngày 14-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ bổ nhiệm 2 Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy kiêm nhiệm.

 • Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

  (TG)-Chiều 13/2/2019, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 29, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • Thi đua góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

  Thi đua góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

  (TG) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, bổ sung lịch sử đảng bộ tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn mang hết khả năng và thi đua vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao.

 • Hoạt động báo chí đã kỷ cương, chuyên nghiệp hơn

  Hoạt động báo chí đã kỷ cương, chuyên nghiệp hơn

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, năm 2018, báo chí Việt Nam hoạt động kỷ cương, chuyên nghiệp hơn; hình thức thể hiện cũng phong phú, sinh động hơn. Ý thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được quan tâm hơn.

 • Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cán bộ công chức, viên chức đầu xuân Kỷ Hợi 2019

  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cán bộ công chức, viên chức đầu xuân Kỷ Hợi 2019

  (TG) - Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 11/2 (tức mồng 7 Tết), tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Cơ quan đã gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 với cán bộ công chức, viên chức cơ quan.

 • Tinh gọn bộ máy ngành Tuyên giáo - không chỉ nói suông

  Tinh gọn bộ máy ngành Tuyên giáo - không chỉ nói suông

  Sau một năm được ban hành, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, toàn diện các nội dung, ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bước đầu đạt kết quả tích cực, có sức lan tỏa.

 • Điểm nhấn công tác tuyên giáo Gia Lai năm 2018

  Điểm nhấn công tác tuyên giáo Gia Lai năm 2018

  (TG) - Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tham mưu việc công khai nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và việc công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của các đồng chí bí thư cấp ủy.

 • Thái Nguyên: Nô nức lễ hội xuống đồng xây dựng nông thôn mới

  Thái Nguyên: Nô nức lễ hội xuống đồng xây dựng nông thôn mới

  Sáng 7/2 (tức mùng 3 Tết nguyên đán), tại thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề " Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương và du khách các vùng lân cận.

 • An Giang: Chủ động đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động

  An Giang: Chủ động đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động

  (TG)-An Giang đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước, tính đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Đồng Nai: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

  Đồng Nai: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

  (TG) - Năm 2018, ngành tuyên giáo Đồng Nai đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 • Hải Phòng: Tích cực, chủ động tham mưu trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  Hải Phòng: Tích cực, chủ động tham mưu trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  (TG) - Năm 2018, bám sát sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, ngành Tuyên giáo thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành một khối lượng lớn công việc; góp phần quan trọng vào việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bộ thành phố. Trong đó, mảng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản đã đạt được những kết quả nổi bật. 

 • Danh mục vị trí việc làm công chức ngành tuyên giáo

  Danh mục vị trí việc làm công chức ngành tuyên giáo

  (TG)-Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nhiệm vụ do Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, xây dựng, ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 • Danh mục vị trí việc làm công chức ngành tuyên giáo

  Danh mục vị trí việc làm công chức ngành tuyên giáo

  (TG)-Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nhiệm vụ do Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, xây dựng, ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất