HĐND thành phố Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 6
Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình; đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố nghe các báo cáo của UBND thành phố; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, MTTQ và các ngành có liên quan của thành phố; tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND thành phố. HĐND thành phố cũng sẽ thảo luận và chất vấn tại hội trường; tiến hành thông qua các nghị quyết: Về chương trình giám sát của HĐND thành phố Ninh Bình năm 2019; về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; về thông qua kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố; về việc phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 và về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2018.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo đến các đại biểu kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV vừa diễn ra; đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ,chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí nhấn mạnh: Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của tỉnh, do đó thành phố phải phát triển thực sự là đô thị trung tâm với yêu cầu hiện đại, văn minh, lịch sự. Để thực hiện điều đó, thành phố cần có các giải pháp hữu hiệu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các thông báo, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình.


đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, thành phố cần tăng cường công tác quản lý đô thị; nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp quản lý trật tự đô thị tiên tiến, hiệu quả. Quan tâm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ; đẩy mạnh công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng các đường phố, khu phố văn minh kiểu mẫu, các điểm nhấn về cảnh quan đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Việc xây dựng đô thị thành phố Ninh Bình phải có nét riêng, tạo được điểm nhấn so với các đô thị khác. Thành phố cũng cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ6, đặc biệt là Kế hoạch của Tỉnh ủy về kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ7 để xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu cải cách, đổi mới trong điều kiện hiện nay...

Đối với HĐND thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chỉ đạo tăng cường các hoạt động giám sát, chú trọng giám sát chuyên đề của HĐND, hoạt động giải trình của Thường trực HĐND; đặc biệt là nâng cao hoạt động của HĐND cấp xã, phường. Thường trực HĐND và UBND thành phố cần tiếp tục duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp; trong quá trình tổ chức và hoạt động, cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, MTTQvà các đoàn thể nhân dân của thành phố, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Kinh tế duy trì tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ; thương mại-dịch vụ phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp được mùa, năm suất lúa đạt 66 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà ước trên địa bàn đạt 85% dự toán, cơ cấu thu có chuyển biến tích cực, thu từ thuế, phí, lệ phí bằng 72% dự toán và bằng 148% so với cùng kỳ năm trước. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh quốc phòng được đảm bảo...

Đối với HĐND thành phố, trong 6 tháng đầu năm đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được quan tâm, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, dân chủ, đúng luật; chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Các nghị quyết ban hành được thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; hoạt động giám sát được quan tâm chú trọng, hiệu quả trong hoạt động giám sát từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc./.

Xuân Trường - Thế Minh/Báo Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất