Khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.
 

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo sở Nội vụ, sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh và 50 học viên tham gia bồi dưỡng. 
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để tổ chức lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh Ninh Bình, Học viện đã xây dựng khung chương trình mới, cập nhật thiết thực, đồng thời mời các chuyên gia, các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu giảng dạy của Học viện và các Ban, Bộ, ngành trung ương truyền đạt cho lớp học.
Chương trình, nội dung của lớp học khá phong phú, đa dạng, mỗi chuyên đề là một vấn đề đang đặt ra cần được luận giải sâu sắc, xác đáng, có tính thuyết phục và khả thi, gợi mở cho người học có định hướng về tư tưởng, hành động trong thực tiễn.
Theo chương trình, trong thời gian 1 tháng (30/5- 29/6/2018), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 25 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Bài học về môi trường trong phát triển bền vững kinh tế ở Việt Nam hiện nay và vấn đề đặt ra ở tỉnh Ninh Bình; quản lý nhân sự, hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay; tích tụ ruộng đất trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay và bài học cho Ninh Bình; phong cách đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các học thuyết xu hướng lãnh đạo thế kỷ XXI và yêu cầu của người lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay...
Trong quá trình học tập, Ban chỉ đạo dành thời gian để lớp học đi nghiên cứu tìm hiểu thêm về thực tiễn cuộc sống sôi động. Cuối khóa học, học viên viết bài thu hoạch. Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập được Học viện cấp chứng nhận tốt nghiệp.

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: các chuyên đề truyền đạt tại lớp bồi dưỡng là những chuyên đề bổ ích, có tính thời sự cao, đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ dự nguồn của tỉnh. Thông qua lớp học nhằm tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, hoàn thiện những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Để lớp học đạt được kết quả, đồng chí yêu cầu mỗi học viên phải nỗ lực chủ động, tham gia nghiêm túc lớp học ngay từ những ngày đầu; chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình lớp bồi dưỡng đã đề ra; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và rèn luyện, giữa lên lớp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu, thảo luận đi thực tế và thực hiện bài thu hoạch tốt nghiệp có chất lượng cao.
Vận dụng sáng tạo những kiến thức mới bổ sung từ lớp học vào công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Văn Phòng Tỉnh uỷ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ lớp học.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đạt kết quả cao, trở thành điểm nhấn quan trọng cho quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh Ninh Bình.

Đinh Ngọc – Thế Minh/Báo Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất