Ninh Bình: Lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cần thiết
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát tình hình cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, với nhiều hoạt động phong phú gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từ yêu cầu thực tế của mỗi địa bàn, cấp ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết để kịp thời tập trung giải quyết.

THIẾT THỰC, CỤ THỂ TRONG TỪNG KHÂU ĐỘT PHÁ

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên, nghiêm túc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ địa bàn cơ sở; duy trì có chất lượng chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời” trên sóng Đài PTTH tỉnh để giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm...

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và chủ đề hằng năm,v.v.. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xác minh, làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm, phản ánh và tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề dư luận phản ánh đúng; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, v.v..

Thành ủy Ninh Bình đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với đại biểu các lực lượng làm công tác trật tự đô thị và nhân dân nhằm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; nghiên cứu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế sát với thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ban hành quy chế quản lý đô thị ...; khối hành chính sự nghiệp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân đồng thời thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện của người dân thành phố. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được đơn vị thực hiện nghiêm túc, sau mỗi câu chuyện đều được các cấp ủy đảng đăng ký, thực hiện bằng việc làm cụ thể tại đơn vị mình.

Huyện ủy Gia Viễn tập trung chỉ đạo công khai thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trên trang Thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn, áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001: 2008); lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm. Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đối với các cơ quan đơn vị trong huyện; khuyến khích động viên các đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp thực hiện và chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Xuân Quyền, huyện Gia Viễn là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong tỉnh thực hiện chủ trương này.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần của các cơ quan trong trụ sở Tỉnh ủy
 

Huyện ủy Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở… gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế,v.v..  Đến nay, huyện đã có 18/18 xã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tích cực triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng triển khai thí điểm “Đề án kiêm nhiệm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm, phố” đối với hai xã Khánh Trung và Khánh Thiện. Toàn huyện đã có gần 300 mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế; nhiều mô hình duy trì và phát triển tốt, đem lại hiệu quả thiết thực...

Huyện ủy Kim Sơn chọn việc phát hành cuốn sổ ghi đảng viên tiêu biểu tới các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; đồng thời, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với các cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng; giải quyết những tồn đọng về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo...

Đảng uỷ Khối Cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Khối đã cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa  đổi lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi trong các đơn vị, doanh nghiệp đã mang lại kết quả khả quan.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, sinh hoạt chính trị dưới cờ gắn với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực trong lực lượng vũ trang. Các phong trào triển khai thực hiện hiệu quả trong lực lượn vũ tranh như: “Tự soi, tự sửa”, “4 không”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Việc khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao kịp thời đã góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đảng ủy Công an tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác.

Công an tỉnh đã tổ chức hơn 500 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống trong công tác; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong tuổi trẻ Công an tỉnh với chủ đề “Tuần lễ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện "3 nâng”, "5 cụ thể” và “10 phải” đối với trưởng các đơn vị; lấy phiếu đóng góp ý kiến của thủ trưởng các đơn vị trên các mặt công tác.

Công tác thi đua, khen thưởng của ngành có sự đổi mới sâu sắc. Hằng tháng trao cúp luân lưu cho 10 đơn vị tại lễ chào cờ và biểu dương, ghi danh 20 cá nhân tiêu biểu vào sổ vàng truyền thống của Công an tỉnh. Với những thành tích trong rèn luyện và phấn đấu, trong 2 năm, đã có 276 lượt tập thể, 664 lượt cá nhân của ngành có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được khen thưởng

 

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, lễ báo công dâng Bác, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện chủ đề công tác hằng năm theo hướng dẫn của cấp trên; đã cụ thể hóa từng nội dung chuyên đề của từng năm để triển khai tổ chức thực hiện tại đơn vị… Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và đưa nội dung việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng gắn với nhiệm vụ chính trị để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, đơn vị.

PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TẠO ĐÀ CHO NĂM 2019

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thông qua việc học và làm theo Bác, lựa chọn những vấn đề thiết thực, cụ thể để tập trung giải quyết, các cấp ủy, chính quyền và ban, ngành trong tỉnh đã từng bước khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng thông qua việc đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thường xuyên, liên tục như: “đền ơn đáp nghĩa”, “an sinh xã hội”, “uống nước nhớ nguồn”,v.v.. đã huy động và cổ vũ được sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với từng lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khi học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân, thì ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng đã có chuyển biến tích cực, rõ nét. Tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm đã có nhiều chuyển biến;  trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên: dám làm, dám chịu trách nhiệm,v.v.. góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố nét đẹp văn hoá, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần phải kịp thời khắc phục. Đó là, nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 còn chưa đầy đủ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, do đó chưa tự giác thực hiện và kết quả chuyển biến chưa rõ nét.  Việc tổ chức học tập chuyên đề và chủ đề công tác hằng năm tại một số nơi còn hình thức; chất lượng học tập, sinh hoạt chi bộ theo chủ đề chưa cao, nội dung sinh hoạt còn mờ nhạt. Việc lựa chọn nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện chưa rõ; nội dung kế hoạch đăng ký phấn đấu của tập thể và cá nhân tại một số đơn vị còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa chủ động nghiên cứu, chú trọng, quan tâm tìm những biện pháp cụ thể, cách làm phù hợp, chưa tạo sức lôi cuốn, thuyết phục để thực hiện thiết thực, hiệu quả…

Từ kết quả và hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, nhất là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phải coi việc gắn thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng là giải pháp đột phá, có ý nghĩa quan trọng.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa thành phố Ninh Bình mang lại sự hài lòng cho người dân
 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, các cấp ủy không chỉ cần chú trọng công tác phối hợp; quan tâm và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả mà còn đề cao và phát huy vai trò gương mẫu, tự giác trong học tập và làm theo Bác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng thời, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, sâu sắc. Cùng với đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững gắn với thường xuyên tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, sẽ tạo sự lan toả rộng, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, thường xuyên.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nói chung, việc thực hiện chuyên đề năm 2019 nói riêng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; khuyến khích các đơn vị thực hiện hàng tuần, mở rộng xuống đơn vị cấp thôn; gắn với  kiểm tra, đánh giá sơ kết hằng năm để kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt, phê bình đơn vị thực hiện không nghiêm túc. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện truyền thông về những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực; đồng thời, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm,v.v.. tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược lâu dài; đồng thời, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, nhạy cảm ở địa phương. Phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trên cơ sở chủ động, sáng tạo những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bảo vệ môi trường; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, đất đai...

Bốn là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo kế hoạch và đột xuất, nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đảm bảo chỉ thị được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trên tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân với tinh thần “công bộc tận tụy”.

Phạm Quang Ngọc

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất