Ninh Bình: Nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 của huyện Gia Viễn

Ninh Bình phấn đấu hết năm 2018 nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 90 xã

Năm 2018, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ, đưa phong trào xây dựng NTM của tỉnh ngày càng trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

Dự kiến, đến cuối năm 2018 công nhận thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 90 xã và 2 huyện đạt chuẩn NTM, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ngày 30/10: Công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM

Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Yên Khánh đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM. Sáng 30/10/2018, Hội đồng thẩm định Trung ương về NTM do đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, cùng các đồng chí trong Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp, đánh giá, bỏ phiếu xét và đã công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM.

Nét nổi bật trong xây dựng NTM ở Yên Khánh là phát triển đồng đều các lĩnh vực. Trong nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng lúa chất lượng cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm và bảo vệ môi trường, đến nay Yên Khánh đã có trên 250 mô hình sản xuất theo hướng tích tụ ruộng đất, xây dựng chuỗi giá trị, đời sống người dân trong huyện đã có bước cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. 18/18 trạm y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; môi trường sinh thái được bảo vệ.

Kết quả bỏ phiếu, các thành viên của Hội đồng thẩm định Trung ương đã đồng ý huyện Yên Khánh đủ điều kiện đạt chuẩn NTM: 100% các xã đạt chuẩn NTM, huyện đủ 9 tiêu chí theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính Phủ, sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đạt cao. Hội đồng thẩm định Trung ương sẽ trình Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM năm 2018.

Cán bộ ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Khánh trao đổi với lãnh đạo xã Khánh Mậu về công tác kiểm tra xây dựng NTM
 

Kết quả trên ghi đậm dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM và hơn hết là thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương...

Cúc Phương nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đến nay, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan đã đạt 14 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Các tiêu chí còn lại về giao thông, thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo và nhà ở dân cư, xã tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện, từng bước hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra, hiện nay Cúc Phương tiếp tục đẩy mạnh công tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng NTM. Đồng thời, tranh thủ lồng ghép các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hoàn thành tiêu chí thu nhập, nhà ở, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

 Cùng với phát triển kinh tế, xã Cúc Phương luôn quan tâm phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Tiếp tục Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018 và những năm tiếp theo, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, xã Cúc Phương chú trọng đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản; tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội… Phấn đấu trong năm 2018 đạt thêm 3 tiêu chí NTM, nâng số tiêu chí đạt 17/19 tiêu chí; tổng thu nhập trên các lĩnh vực toàn xã đạt 69 tỷ đồng; giá trị bình quân trên 1ha canh tác đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống còn 7%; bình quân thu nhập đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm…

Cùng với sự nỗ lực, đồng lòng, chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn Cúc Phương nhất định sẽ có bước thay đổi toàn diện, hoàn thành các tiêu chí và về đích sớm hơn mục tiêu đặt ra trong xây dựng NTM tại địa phương.

MN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất