Ninh Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, các đại biểu đã thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và tập trung trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ quý I năm 2019, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp; hoạt động du lịch và văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2018; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tích cực thực hiện việc tổng kết năm 2018 gắn với đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trên cơ sở 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được thống nhất tại hội nghị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm, cụ thể hóa nhiệm vụ trong các quý, trước hết là Quý 1; phát động phong trào thi đua ngay đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện thằng lợi nhiệm vụ năm 2019; tập trung triển khai kế hoạc tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón xuân, mừng Đảng đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời quan tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của công tác dân vận góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng bền chặt.

Việc thực hiện tốt nhiệm vụ “củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân” là mục tiêu đặc biệt quan trọng, được xem là hướng đích cao nhất của công tác dân vận trong tình hình mới. Do đó, thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc nắm và phản ảnh kịp thời nguyện vọng, kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân vận của tỉnh

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, quan tâm triển khai xây dựng các mô hình, điển hình trong phát triển nông nghiệp tiên tiến, sản xuất sản phẩm an toàn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả. Thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Tập trung đổi mới nội dung, các thức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có tác phong “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống “đạo lạ” trên địa bàn tỉnh...hi nhận những đóng góp quan trọng của công tác dân vận góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng bền chặt.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận đóng góp của Công đoàn các cấp và toàn thể công nhân viên chức, lao động đối với những kết quả phát triển KT- XH của tỉnh năm vừa qua; đồng thời nhấn mạnh các cấp Công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện chủ đề năm 2019. Tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến từ cơ sở; phát triển các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan toả rộng và đưa các hoạt động văn hoá tinh thần đến đông đảo công nhân, người lao động…

Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức tốt các phong trào công nhân; động viên đông đảo công nhân lao động, phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung và các hình thức thi đua phối hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở; phát triển phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” thực chất, sát hợp từng khu vực, đối tượng; thực hiện cách làm mới, mục tiêu mới, trọng tâm là phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” để có “thu nhập tốt hơn, phúc lợi tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

Năm 2018, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thu hút đông đảo người lao động tham gia với hơn 1.100 đề tài, sáng kiến được đăng ký thực hiện, 19 công trình chào mừng các ngày kỷ niệm...

Các cấp công đoàn cũng tích cực thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”, góp phần giải quyết trước thời hạn trên 80% thủ tục hành chính…

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vượt kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã thành lập mới 26 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 9.900 đoàn viên công đoàn cơ sở. Tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 56,8%.

Chú trọng quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động để vượt qua khó khăn; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn để cụ thể hoá việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người lao động, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khoẻ... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân, hạn chế thấp nhất việc đình công, lãn công. Quan tâm chăm lo cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tập trung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Hoạt động công đoàn cần tập trung hướng về cơ sở, tăng cường cán bộ về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động.

Tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước, ngoài công lập. Thực hiện hiệu quả 02 chương trình trọng tâm là “Chương trình hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động” và “Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam…

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh: Năm 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh (ĐKCG) đã thực hiện hiệu quả chương trình công tác, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên về an ninh trật tự”. 

Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
 

Các tổ chức, thành viên của Ủy ban ĐKCG tỉnh đã trao tặng hơn 200 suất quà động viên người già neo đơn trong dịp Lễ Giáng Sinh; hỗ trợ gạo hàng tháng cho người có hoàn cảnh đặc biệt ở 78 giáo xứ với hơn 200 tấn gạo/năm; tu sửa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào hiến tặng giác mạc “Vì một thế giới không mù lòa”, nhiều giáo xứ đã thực hiện tốt việc vận động hiến tặng giác mạc như: Giáo xứ Văn Hải, Cồn Thoi, Hợp Thành, Phúc Nhạc, Tùng Thiện…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đồng bào Công giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện và các phong trào thi đua yêu nước.

Thiên Hương

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất