Hàng triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động cần được hỗ trợ dậy nghề và vay vốn tạo việc làm

Ngày đăng: 12/04/2018 21:36
Mặc định Cỡ chữ

(TG) - Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người khuyết tật và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật chủ yếu thông qua nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn từ nhà tài trợ Nippon. Hiện, chưa có nguồn vốn dành riêng cho vay đối với người khuyết tật để phát triển kinh tế.  

Sáng ngày 12/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức “Hội thảo chính sách, giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm và giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật”.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên. Phần lớn người khuyết tật sống ở nông thôn (chiếm 87,27%); có khoảng 65% người khuyết tật trong độ tuổi lao động và khoảng 40% người khuyết tật còn khả năng lao động. Trong số này, chỉ có 30% đang tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân và gia đình.

Như vậy tại Việt Nam còn hàng triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động cần được hỗ trợ dậy nghề và vay vốn tạo việc tuy nhiên hiện nay nguồn vốn ưu đãi dành riêng cho người khuyết tật còn rất hạn chế. Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, mặc dù đã có sự quan tâm rất lớn của cộng đồng với người khuyết tật, song các cơ chế hỗ trợ về vốn, tạo việc làm cho những con người kém may mắn này vẫn chưa được như mong muốn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: “Từ 2014-2018, ngân sách nhà nước không bổ sung nguồn vốn để cho Quỹ quốc gia về việc làm để cho vay giải quyết việc làm mà chỉ thực hiện cho vay bằng vốn quay vòng. Do vậy, người lao động khuyết tật cũng không có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm, nhất là người mù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện quy trình, thủ tục vay vốn. Mặt khác, hiện cũng chưa có cơ chế và chưa phân bổ nguồn vốn vay cho đối tượng này, dẫn đến tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thấp”.

Cũng tại hội thảo, báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thấy, tính riêng năm 2017, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay mới 4 dự án cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật và 2.363 dự án của người khuyết tật. Điều đó, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 2.540 lao động là người khuyết tật. Hiện tổng số khách hàng vay là người khuyết tật khoảng trên 11.000 người.

Quỹ quốc gia về việc làm cũng đã phân bổ cho Hội người mù Việt Nam quản lý trên 50 tỷ đồng. Năm 2017 cũng đã cho vay mới 1.246 dự án, giúp người khuyết tật vươn lên. Những kết quả trên còn là rất nhỏ bé so với con số hàng triệu người lao động vẫn chưa được hỗ trợ vốn để tạo công việc, ổn định cuộc sống.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH đã tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần hỗ trợ vốn vay cho người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, để hỗ trợ tín dụng đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, NHCSXH đã cho các đối tượng này vay vốn thông qua Quỹ quốc gia về việc làm; Dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật - Tài trợ quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục vụ hoặc do khuyết tật làm chủ” do Quỹ Nippon của Nhật Bản tài trợ và một số chương trình tín dụng khác. Đối với Dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật - Tài trợ quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng, phục vụ hoặc do khuyết tật làm chủ” do Quỹ Nippon của Nhật Bản tài trợ, NHCSXH tiếp nhận nguồn vốn tài trợ 450 nghìn USD từ Quỹ Nippon và hiện đang triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Ninh.

Đến ngày 28/2/2018, dư nợ cho vay đối doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật, người khuyết tật tự phát triển sản xuất tại NHCSXH đạt 118 tỷ đồng, với 5.838 khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ và 0,07% trên tổng số hộ còn dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH (dự nợ cho vay của NHCSXH là 170.775 tỷ đồng, với trên 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ ), trong đó dư nợ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật là 3,6 tỷ đồng, với 22 cơ sở còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay từ dự án Nippon đối với người khuyết tật, doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật là 4,5 tỷ đồng, với 24 khách hàng còn dư nợ./.

Duy Phong

Tin dự sáng ngày 12/4 tại Hà Nội

Ti n Duy Phong

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!